•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 06.06.2017

ktoré sa bude konať dňa 9.6.2017  so začiatkom o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce .

Program:

1. Zahájenie

2. Schválenie návrhu programu rokovania

3. Návrh na vydanie rozhodnutia OZ o výmaze Miestneho národného výboru v Hornom Piali   -  Drobnej prevádzkárne š.p., IČO: 00 000 146

4. Uznesenie

5. Záver.

v H.Piale, dňa 6.6.2017                                                           Ľudovít Húdik, starosta obce 

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu - 23. decembra 2017 v sobotu !!!!

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa bude konať dňa 14. decembra 2017 so začiatkom o 17:00 hod.

v kancelárii starostu obce

[ čítaj viac ]

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava, Správy energetických zariadení Stred

[ čítaj viac ]

Oznámenie o dražbe nehnuteľností v kat.úz. obce Horný Pial zapísaných na LV č. 29

ProAuctio s.r.o. Banská Bystrica , zn. 2112016

[ čítaj viac ]

Výsledky volieb do Nitrianskeho samosprávneho kraja zo dňa 4.11.2017

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6 7