•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Poslanci

Ernest Maraček

Nezávislý kandidát, 935 37 Horný Pial č. 27​

Tel. kontakt: 0902 573 629
E-mail: -

Zástupca starostu

Predseda komisie pre verejný poriadok a životné prostredie

Člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce

Peter Levák

MOST-HÍD, 935 37 Horný Pial č. 139

Tel. kontakt: 0915 718 158
E-mail: -

Predseda komisie pre kultúru a šport

poslanec od 28.11.2014  - do 8.8.2017

Jana Kissová

MOST-HÍD, 935 37 Horný Pial č. 72

Tel. kontakt: 0944 908 646
E-mail: -

Člen komisie pre verejný poriadok a životné prostredie

Predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných funkcionárov obce

A​lexander Varga

Nezávislý kandidát,  935 37  Horný Pial č. 79

Tel. kontakt: 0903 583 207
E-mail: -

Člen komisie pre verejný poriadok a životné prostredie

Margita Maračeková

Nezávislý kandidát, 95 37  Horný Pial č. 158

Tel. kontakt: 0902 718 301
E-mail: -

Člen komisie pre verejný poriadok a životné prostredie

Člen komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Peter Vicze

SMK-MKP , 95 37  Horný Pial č. 147

Tel. kontakt: 0908 032 134
E-mail: -

Predseda  komisie pre kultúru a šport 

poslanec od 21.8.2017 ako  náhradník na uvoľnený mandát po p. Petrovi Levákovi

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

- starostu,

- zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

- štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

- ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial  má 5 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v štatúte obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Oznámenie o výmene jódových profilaktík občanom obce Horný Pial od 9. októbra 2017

[ čítaj viac ]

Oznámenie o pristavení veľko-objemového kontajnera na objemný odpad z domácností k budove obecného úradu v Hornom Piale v dňoch 20. - 22. októbra 2017

[ čítaj viac ]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

[ čítaj viac ]

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru v katastri okresu Levice

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva ...

[ čítaj viac ]

OZNAM SLOVAK TELEKOMU a.s.

SLOVAK TELEKOM a.s. oznamuje občanom, že vo štvrtok - 17. augusta 2017 v čase od 8:00 do 17:00 hod. bude prerušená telekomunikačná prevádzka z dôvodu zmeny technológie MTS v ktorej sú prevádzkované telekomunikačné služby v našej lokalite. Za trpezlivosť a pochopenie vopred ďakujú.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6