rsshttp://www.hornypial.sk/Thu, 22 Mar 2018 20:41:54 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Individuálna výročná správa Obce Horný Pial za rok 2017 - Felsőpél község évzáró jelentése a 2017 évi gazdálkodásról ]]>http://www.hornypial.sk//--23-170-individualna-vyrocna-sprava-obce-horny-pial-za-rok-2017---felsopel--kozseg-evzaro-jelentese-a-2017-evi-gazdalkodasrol--Thu, 22 Mar 2018 14:40:00 +0100http://www.hornypial.sk//--23-170-individualna-vyrocna-sprava-obce-horny-pial-za-rok-2017---felsopel--kozseg-evzaro-jelentese-a-2017-evi-gazdalkodasrol--<![CDATA[Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial ]]>http://www.hornypial.sk//--23-165-pozvanka-na-19-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-horny-pial-Thu, 22 Mar 2018 11:44:00 +0100http://www.hornypial.sk//--23-165-pozvanka-na-19-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-horny-pial-<![CDATA[Prerušenie distribúcie elektriny v obci Horný Pial]]>http://www.hornypial.sk//--23-160-prerusenie-distribucie-elektriny-v-obci-horny-pialMon, 05 Mar 2018 11:37:00 +0100http://www.hornypial.sk//--23-160-prerusenie-distribucie-elektriny-v-obci-horny-pial<![CDATA[Prerušenie distribúcie elektriny v obci]]>http://www.hornypial.sk//--23-153-prerusenie-distribucie-elektriny-v-obciTue, 30 Jan 2018 10:30:00 +0100http://www.hornypial.sk//--23-153-prerusenie-distribucie-elektriny-v-obci<![CDATA[Harmonogram zberu separovaného odpadu 1. polrok 2018]]>http://www.hornypial.sk//--23-151-harmonogram-zberu-separovaneho-odpadu-1-polrok-2018Fri, 29 Dec 2017 13:28:00 +0100http://www.hornypial.sk//--23-151-harmonogram-zberu-separovaneho-odpadu-1-polrok-2018<![CDATA[Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2018]]>http://www.hornypial.sk//--23-150-vesele-vianoce-a-stastny-novy-rok-2018Tue, 19 Dec 2017 14:34:00 +0100http://www.hornypial.sk//--23-150-vesele-vianoce-a-stastny-novy-rok-2018<![CDATA[Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu - 23. decembra 2017 v sobotu !!!!]]>http://www.hornypial.sk//--23-141-zmena-terminu-vyvozu-komunalneho-odpadu----23-decembra-2017-v-sobotu-Mon, 11 Dec 2017 13:28:00 +0100http://www.hornypial.sk//--23-141-zmena-terminu-vyvozu-komunalneho-odpadu----23-decembra-2017-v-sobotu-<![CDATA[Pozvánka na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa bude konať dňa 14. decembra 2017 so začiatkom o 17:00 hod.]]>http://www.hornypial.sk//--23-140-pozvanka-na-17-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-horny-pial--ktore-sa-bude-konat--dna-14-decembra-2017-so-zaciatkom-o-1700-hodFri, 08 Dec 2017 13:03:00 +0100http://www.hornypial.sk//--23-140-pozvanka-na-17-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-obce-horny-pial--ktore-sa-bude-konat--dna-14-decembra-2017-so-zaciatkom-o-1700-hod<![CDATA[Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava, Správy energetických zariadení Stred ]]>http://www.hornypial.sk//--23-139-vyzva-zapadoslovenskej-distribucnej-as-bratislava-spravy-energetickych-zariadeni-stred-Wed, 06 Dec 2017 14:53:00 +0100http://www.hornypial.sk//--23-139-vyzva-zapadoslovenskej-distribucnej-as-bratislava-spravy-energetickych-zariadeni-stred-<![CDATA[Výsledky volieb do Nitrianskeho samosprávneho kraja zo dňa 4.11.2017]]>http://www.hornypial.sk//--23-126-vysledky-volieb-do-nitrianskeho-samospravneho-kraja-zo-dna-4112017Sun, 05 Nov 2017 20:50:00 +0100http://www.hornypial.sk//--23-126-vysledky-volieb-do-nitrianskeho-samospravneho-kraja-zo-dna-4112017<![CDATA[Oznámenie o výmene jódových profilaktík občanom obce Horný Pial od 9. októbra 2017]]>http://www.hornypial.sk//--23-117-oznamenie-o-vymene-jodovych-profilaktik-obcanom-obce-horny-pial-od-9-oktobra-2017Mon, 09 Oct 2017 09:18:00 +0200http://www.hornypial.sk//--23-117-oznamenie-o-vymene-jodovych-profilaktik-obcanom-obce-horny-pial-od-9-oktobra-2017<![CDATA[ Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial ]]>http://www.hornypial.sk//--23-106--oznamenie-o-zaniku-mandatu-poslanca-a-o-nastupeni-nahradnika-na-uprazdneny-mandat-poslanca-obecneho-zastupitelstva-obce-horny-pial-Mon, 14 Aug 2017 14:32:00 +0200http://www.hornypial.sk//--23-106--oznamenie-o-zaniku-mandatu-poslanca-a-o-nastupeni-nahradnika-na-uprazdneny-mandat-poslanca-obecneho-zastupitelstva-obce-horny-pial-<![CDATA[VITAJTE na úplne novej oficiálnej stránke obce Horný Pial]]>http://www.hornypial.sk//--23-42-vitajte-na-uplne-novej-oficialnej-stranke-obce-horny-pialThu, 09 Feb 2017 08:55:00 +0100http://www.hornypial.sk//--23-42-vitajte-na-uplne-novej-oficialnej-stranke-obce-horny-pial<![CDATA[Upozornenie na povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností]]>http://www.hornypial.sk//--23-36-upozornenie-na-povinnost-podat-danove-priznanie-k-dani-z-nehnutelnostiTue, 03 Jan 2017 13:45:00 +0100http://www.hornypial.sk//--23-36-upozornenie-na-povinnost-podat-danove-priznanie-k-dani-z-nehnutelnosti<![CDATA[Oznámenie Energico s.r.o. Bratislava k ukončeniu činnosti vo veci odškodňovania vlastníkov za zriadenie vecného bremena na pozemkoch dotknutých stavbou Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur]]>http://www.hornypial.sk//--23-5-oznamenie-energico-sro-bratislava-k-ukonceniu-cinnosti-vo-veci-odskodnovania-vlastnikov-za-zriadenie-vecneho-bremena-na-pozemkoch-dotknutych-stavbou-vedenie-2x400-kv-gabcikovo---velky-durMon, 19 Oct 2015 11:55:00 +0200http://www.hornypial.sk//--23-5-oznamenie-energico-sro-bratislava-k-ukonceniu-cinnosti-vo-veci-odskodnovania-vlastnikov-za-zriadenie-vecneho-bremena-na-pozemkoch-dotknutych-stavbou-vedenie-2x400-kv-gabcikovo---velky-dur