•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Archív úradných oznamov

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 09.06.2017

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 06.06.2017

ktoré sa bude konať dňa 9.6.2017  so začiatkom o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce .

Program:

1. Zahájenie

2. Schválenie návrhu programu rokovania

3. Návrh na vydanie rozhodnutia OZ o výmaze Miestneho národného výboru v Hornom Piali   -  Drobnej prevádzkárne š.p., IČO: 00 000 146

4. Uznesenie

5. Záver.

v H.Piale, dňa 6.6.2017                                                                                      Ľudovít Húdik, starosta obce 

Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Výsledky hlasovania v Referende 2023 za obec Horný Pial

[ čítaj viac ]

Zisti, či nie si vlastník pôdy

Slovenský pozemkový fond v rámci zvýšenej transparentnosti a skutočného záujmu o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy bude vždy dvakrát ročne zverejňovať ich zoznam.

[ čítaj viac ]

Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu - PHSR NSK do roku 2030

Obec Horný Pial v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 11.1.2023 bolo obci Horný Pial, ako dotknutej obci, doručené Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu: "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030".

[ čítaj viac ]

Nezabudnite podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa

do 31.1.2023. Viac informácií sa dočítate po otvorení článku.

[ čítaj viac ]

Oznámenie o upustení od opakovanej dobrovoľnej dražby

Oznámenie si prečítate v prílohe.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6 7