•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Výsledky volieb na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva obce Horý Pial

 10.11.2018

počet zapísaných voličov :                             227
počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 130
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 128
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce :                      116

Starostom obce sa stal: 
Ľudovít Húdik, SNS, Smer-SD, Most-Híd,      s počtom hlasov: 116

Zvolení boli a poslancami obecného zastupiteľstva sa stali: 

1. Ing. Marián Húdik,  SNS, Smer-SD, Most-Híd,               90 hlasov
2. Mgr. Monika Szántóová,  SNS, Smer-SD, Most-Híd,     83 hlasov

3. Valéria Leváková,  SNS, Smer-SD, Most-Híd,               82 hlasov

4. Bc. Erika Sléherová,   SNS, Smer-SD, Most-Híd,          79 hlasov

5. Ernest Maraček,    SNS, Smer-SD, Most-Híd,               75 hlasov

Neboli zvolení a náhradníkmi sa stávajú:

1. Zsolt Macák, SMK-MKP                                                 46 hlasov
2. Miroslava Bokkonová,   SNS, Smer-SD, Most-Híd,       26 hlasov

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru - do odvolania

OR HaZZ v Leviciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru v celom katastri okresu Levice od 17. apríla do odvolania

[ čítaj viac ]

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - oznámenie o strategickom dokumente

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja je strategický dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie +5, 10, 20 a 30 rokov. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. Očakávaným cieľom strategického dokumentu bude získanie takých podkladov, ktoré svojím obsahom : ? aktualizujú reálne trendy dopravných charakteristík, ? vytvoria základ pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy, ? navrhnú efektívny a udržateľný dopravný systém.

[ čítaj viac ]

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

informácia pre voličov a pre politické strany

[ čítaj viac ]

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

dňa 8. marca 2019 sa uskutoční v obci zber vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok. Odpad v deň zberu vyložte pred bránky svojich domov.

[ čítaj viac ]

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

ORHaZZ v Leviciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v katastri okresu Levice dňom 4.3.2019 od 8:00 hod.

[ čítaj viac ]