•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

12. októbra 2021 - zber odpadu s obsahom škodlivín a elektroodpadu

 05.10.2021

Elektroodpad a ostatné odpady vyložte v deň zberu ráno ku bránke pred rodinným domom takým spôsobom, že nie je k nemu možný voľný prístup tretích osôb, aby nedochádzalo k jeho odcudzeniu a následnému rozobratiu, pričom zvyšné časti ostávajú pohodené na verejnom priestranstve alebo v intraviláne či extraviláne obce .

Bližšia špecifikácia zbieraného elektroodpadu:

Patria sem:

veľké a malé domáce elektrospotrebiče (televízory, rádia, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, diskové prehrávače, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia, elektrické roboty, pračky, mrazničky, elektromotory...), informačné technológie (najmä počítače, notebooky) a telekomunikačné zariadenia (mobily, modemy, ...), spotrebná elektronika (baterky, el. holiace strojčeky, ...), svetelné zdroje (žiarovky, žiarivky, svetlá), elektrické a elektronické nástroje (napr. meracie prístroje), elektrohračky, elektrozariadenia určené na športové a rekreačné účely, zdravotnícke prístroje napr. digitálne tlakomery (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov), prístroje na monitorovanie a kontrolu napr. digitálne teplomery, elektrické náradie.

Nepatria sem:

napr. motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod..

Použité batérie a akumulátory

Použité batérie a akumulátory sa môžu odovzdávať iba na zberný dvor alebo v rámci oddeleného zberu, ktorý organizuje obec alebo osoba, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu, v prípade prenosných použitých batérií a akumulátorov aj distribútorovi batérií a akumulátorov. Iným subjektom, ako napr. pouliční zberači a pod., sa odovzdávať nesmú.

Žiarivky a svietidlá

Žiarivky a svietidlá patria medzi elektroodpad a obsahujú nebezpečné látky, preto patria do kategórie nebezpečné odpady. Na ich zber sa uplatňuje režim ako v prípade vyššie uvedeného elektroodpadu z domácností. Žiarivky nikdy nerozbíjajte ani nerozoberajte! Chráňte ich pred deťmi! Patrí celá nerozbitá do zberného dvora alebo do zberného koša špeciálne určeného pre tento druh svietidiel v rámci mobilného zberu elektroodpadu. V lineárnych žiarivkách, úsporných kompaktných žiarivkách a výbojkách sa nachádza ortuť.

Patria sem:

lineárna žiarivka – klasická žiarivka v tvare dlhej trubice. Zvykne sa tiež nazývať žiarivková trubica, hovorovo aj neónová trubica alebo tzv. neónka; kompaktná žiarivka – žiarivka s menšími (kompaktnejšími) rozmermi než má klasická žiarivková trubica. Najbežnejším typom sú kompaktné žiarivky určené pre priamu náhradu klasických osvetľovacích žiaroviek tzv. „úsporné žiarovky“. majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické žiarovky; svietidlá – ktoré sú umiestnené voľne, napevno alebo sú zabudované do stien, dlážok alebo stropov budov, za účelom poskytnutia osvetlenia, svietidlá slúžiace na osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje.

Nepatria sem:

voľné komponenty, ktoré sú alebo nie sú súčasťou osvetľovacieho prístroja, zariadenia, ktorých hlavným účelom nie je osvetlenie objektov alebo priestranstiev (svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo), komponenty, ktoré nie sú priamo súčasťou osvetľovacieho zariadenia – stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky.

Odpadové oleje

Ide výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, a nie o odpadové motorové oleje a mazacie oleje z podnikateľskej činnosti.

Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady

Ide o nebezpečné odpady alebo odpady kontaminované nebezpečnými látkami a chemikáliami. Výnimočne môže ísť aj o odpad ostatný, t. j. ak ide o odpad pod katalógovým číslom 20 01 28 a 20 01 30.

Patria sem:

rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, tlakové nádobky a pod.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Zber triedeného odpadu - 14.januára 2022

Zbierať budeme plasty, tetrapaky a kovové obaly. Nezabudnite si určený deň včas ráno vyložiť vrecia pred svoje brány.

[ čítaj viac ]

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial , dňa 7.12.2021 o 17:00 hod.

[ čítaj viac ]

Rozsah hodnotenia "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027"

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 9.11.2021 so začiatkom o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.

[ čítaj viac ]