•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2021:    275

Kategória

Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0 – 3 rokov

11

6

5

Vek od 4 – 6 rokov

6

2

4

Vek od 7 – 14 rokov

14

7

7

Vek od 15 – 17 rokov

7

5

2

Vek od 18 – 60 rokov

169

90

79

Vek nad 60 rokov

68

35

33

Spolu

275

145

130

Veková štruktúra obyvateľov v rokoch 2017 – 2020:

              Vek

0 - 6

7 - 14

15 - 64

65 a viac

                 Spolu

Rok

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

2017

8

7

10

9

110

85

11

27

267

2018

11

9

7

5

110

84

14

28

268

2019

9

8

8

7

109

81

17

25

266

2020

8

7

4

7

111

83

21

25

266

Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial, ktoré sa bude konať dňa 19.9.2022

v kancelárii starostu obce so začiatkom o 18:00 hod. Návrh programu rokovania je prílohou pozvánky.

[ čítaj viac ]

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR

[ čítaj viac ]

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - verejná vyhláška

Vlastníci poľovných pozemkov Poľovného revíru Trojchotár Veľký Ďur Vás touto cestou pozývajú na Zhromaždenie vlastníkov poľov.pozemkov dňa 22.9.2022 o 12:00 hod. na Notárskom úrade JUDr. Petra Šulaia v Nových Zámkoch, ul. M.R.Štefánika 14...

[ čítaj viac ]

Inflačná pomoc Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial , dňa 27.6.2022 so začiatkom o 18:00 hod.

[ čítaj viac ]