•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31.12.2021:    275

Kategória

Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0 – 3 rokov

11

6

5

Vek od 4 – 6 rokov

6

2

4

Vek od 7 – 14 rokov

14

7

7

Vek od 15 – 17 rokov

7

5

2

Vek od 18 – 60 rokov

169

90

79

Vek nad 60 rokov

68

35

33

Spolu

275

145

130

Veková štruktúra obyvateľov v rokoch 2017 – 2020:

              Vek

0 - 6

7 - 14

15 - 64

65 a viac

                 Spolu

Rok

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

2017

8

7

10

9

110

85

11

27

267

2018

11

9

7

5

110

84

14

28

268

2019

9

8

8

7

109

81

17

25

266

2020

8

7

4

7

111

83

21

25

266

Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Výsledky hlasovania v Referende 2023 za obec Horný Pial

[ čítaj viac ]

Zisti, či nie si vlastník pôdy

Slovenský pozemkový fond v rámci zvýšenej transparentnosti a skutočného záujmu o ochranu práv nezistených vlastníkov pôdy bude vždy dvakrát ročne zverejňovať ich zoznam.

[ čítaj viac ]

Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu - PHSR NSK do roku 2030

Obec Horný Pial v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 11.1.2023 bolo obci Horný Pial, ako dotknutej obci, doručené Oznámenie o doručení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu: "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030".

[ čítaj viac ]

Nezabudnite podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa

do 31.1.2023. Viac informácií sa dočítate po otvorení článku.

[ čítaj viac ]

Oznámenie o upustení od opakovanej dobrovoľnej dražby

Oznámenie si prečítate v prílohe.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6 7