•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2022

Mesiac

Dátum

január 4., 18.
február 1., 15.
marec 1., 15., 29.
apríl 12.,26.
máj 10., 24.
jún 7., 21.
júl 5., 19.
august 2., 16.,30.
september     13., 27.
október 11., 25.
november 8., 22.
december 6., 20.

Harmonogram zberu separovaného odpadu 1. polrok 2022


január

papier

sklo

plasty

kovy

tetra

22.

14.

14.

14.

     

február

papier

sklo

plasty

kovy

tetra

7.

7.

7.

7.

      

marec

papier

sklo

plasty

kovy

tetra

11.

11.

11.

 

apríl

papier

sklo

plasty

kovy

tetra

19.

          26. 12. 12. 12.

máj

papier

sklo

plasty

kovy

tetra

12. 12.

12.

jún

papier

sklo

plasty

kovy

tetra

17.  13.   13. 13.

Zber vytriedeného odpadu z domácností (papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky) riešený spoločnosťou Waste transport a.s. prevádzka Mochovce v zložení a v termínoch uvedených v tabuľke. Vytriedený odpad v plastových vreciach občania vyložia pred brány domov ráno v určených dňoch zberu, odkiaľ bude odpad zamestnancami obce odvezený.  Sklo je možné odovzdať aj priebežne mimo termíny zberu, a to vhodením do  veľkoobjemového kontajnera vo dvore obecného úradu, ktorý je označený nápisom " sklo". Od r. 2021 obec zabezpečuje aj zber použitých jedlých olejov a tukov, a to takým  spôsobom, že občan pozbierané oleje odovzdá v dobre uzatvorenej plastovej fľaši zamestnancom obecného úradu v pracovných dňoch v čase úradných hodín. 

Plastové vrecia na zber triedeného odpadu občania obdržia od obecného úradu  zadarmo, ich výmena bude zabezpečená okamžite pri odvoze naplneného vreca.  

            Podrobnejšie informácie o systéme triedenia nájdete na domovskej internetovej stránke obce  http://www.hornypial.sk/-separovanie, alebo sa informujte na obecnom úrade.

Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Zber triedeného odpadu - 14.januára 2022

Zbierať budeme plasty, tetrapaky a kovové obaly. Nezabudnite si určený deň včas ráno vyložiť vrecia pred svoje brány.

[ čítaj viac ]

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial , dňa 7.12.2021 o 17:00 hod.

[ čítaj viac ]

Rozsah hodnotenia "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027"

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 9.11.2021 so začiatkom o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.

[ čítaj viac ]