•  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2020

Mesiac

Dátum

január 7., 21.
február 4., 18.
marec 3., 17., 31.
apríl 14.,28.
máj 12., 26.
jún 9., 23.
júl 7., 21.
august 4., 18.,31.
september     15., 29.
október 13., 27.
november 10., 24.
december 8., 22.

Harmonogram zberu separovaného odpadu rok 2020


január

papier

sklo

plasty

kovy

tetra

 8.

     

február

papier

sklo

plasty

kovy

tetra

12.

12. 

12. 

 12.

      

marec

papier

sklo

plasty

kovy

tetra

3.

 

apríl

papier

sklo

plasty

kovy

tetra

22.  22.  22. 

máj

papier

sklo

plasty

kovy

tetra

13.

20.

jún

papier

sklo

plasty

kovy

tetra

11. 11. 11.

Počnúc 1. januárom 2018 je zber vytriedeného odpadu z domácností riešený formou zberu zamestnancami obecného úradu v zložení a v termínoch uvedených v tabuľke. Vrecia s vytriedeným odpadom ráno v deň zberu je potrebné vyložiť pred bránu domu, odkiaľ bude odvezený na zberný dvor a následne v nasledujúci deň odvezený Tekovskou ekologickou s.r.o. na skládku.

            Je nevyhnutné aby sa do triedenia odpadu zapojila každá domácnosť.  Od toho závisí výška poplatku plateného občanmi za komunálny odpad, kde hrozí v našej obci jej zvýšenie až na trojnásobok. Preto žiadame Vás všetkých, aby ste sa vo vlastnom záujme do systému zapojili a vytriedili čo najviac komunálneho odpadu. Od obecného úradu obdržíte zadarmo na to určené farebné vrecia, ktorých výmena bude zabezpečená okamžite pri odvoze naplneného vreca. Vrecia prosíme nepomiešajte a ani do nich nevkladajte iný odpad, ako je na to určené, inak vám toto vrece nebude pri zbere odvezené a odpad si budete musieť sami znovu pretriediť. 

            Podrobnejšie informácie o systéme triedenia nájdete na domovskej internetovej stránke obce  http://www.hornypial.sk/-separovanie, alebo sa informujte na obecnom úrade.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Upozornenie na blížiaci sa termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností

[ čítaj viac ]

Vianočné prianie

[ čítaj viac ]

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 2020 - informácie pre politické strany

[ čítaj viac ]

Oznámenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.

pre všetkých odberateľov

[ čítaj viac ]

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

[ čítaj viac ]