•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Podlimitné zakázky

  Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
  Streda: 08:00 - 12:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Elektronické služby obce

  Návštevnosť

  Novinky

  Pozor, zmena termínov zberu komunálneho odpadu od mesiaca apríl 2023

  Vážení občania! Spoločnosť Waste transport a.s., prevádzka Mochovce, ktorá v našej obci vykonáva zber a vývoz komunálneho odpadu, počnúc mesiacom apríl 2023, mení termíny pravidelného zberu z nepárneho utorka na párnu stredu. Preto v mesiaci apríl 2023 bude zber iba 1x, a to až 19.04.2023. Počnúc týmto termínom bude zber tak ako je to v rozpise na webovom sídle našej obce: https://www.hornypial.sk/-kalendar-zvozu-odpadu

  [ čítaj viac ]

  Oznámenie o pristavení veľkokapacitného kontajnera na zber objemného odpadu

  Pravidelný zber veľkoobjemového odpadu z domácností sa uskutoční v dňoch od 24. - 26. marca 2023

  [ čítaj viac ]

  Otvorená hodina v Základnej škole Dolný Pial

  dňa 31.3.2023 o 9:30 hod.

  [ čítaj viac ]

  POZVÁNKA na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva a program rokovania

  ktoré sa bude konať dňa 28.02.2023 so začiatkom o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce.

  [ čítaj viac ]

  Miera triedenia odpadov v obci v roku 2022

  Obec je povinná podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka. Uvedená povinnosť platí od 1.1.2016. Zároveň je obec povinná podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7, písm. j) zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka. Na tomto mieste zverejňujeme uvedené informácie:

  [ čítaj viac ]

  1 2 3 4 5 6 7 8