• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
постельное белье киев купить недорого

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Zoznam aktualít

OZNÁMENIE O SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKE ELEKTRICKÉHO VEDENIA
Oznamujeme občanom našej obce, že Slovenská elektrizačná prenosová sústava Bratislava, ako vlastník stavby "Vedenie 2x400kV Gabčíkovo - Veľký Ďur", ktorá je stavbou elektrického vedenia vysokého napätia, začína dňom 27.06.2016 skúšobnú prevádzku . Z tohto dôvodu upozorňujeme všetkých občanov, že novovybudované elektrické vedenie bude od tohoto dňa pod elektrickým napätím v sile 2x400 kV.
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 24.06.2016 od 9,00 hod. do odvolania
Ministerstvo financií zavádza do praxe princíp jedenkrát a dosť
Občania a podnikatelia už nebudú musieť úradom predkladať údaje, ktorými štát disponuje. Ďalší krok na dosiahnutie tohto cieľa urobilo Ministerstvo financií SR v týchto dňoch.
Zmeny v určovaní súpisného čísla budovám
Dňom 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého nám vznikajú niektoré nové povinnosti a pribúdajú aj sankcie.
Oznámenie Energico s.r.o. Bratislava k ukončeniu činnosti vo veci odškodňovania vlastníkov za zriadenie vecného bremena na pozemkoch dotknutých stavbou Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur
Dôležité informácie SPP Distribúcia a.s. pre stavebníkov
NAHLASOVANIE DOMÁCICH ZABÍJAČIEK - Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice
HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU
Komunálny odpad z obce vyváža Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov a to každý druhý utorok v nepárne týždne v roku.