•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

VITAJTE
09 / 02 / 2017

VITAJTE

na úplne novej oficiálnej stránke obce Horný Pial, ktorú sme pre Vás pripravili za účelom efektívnejšieho informovania a lepšej orientácie medzi jednotlivými položkami. Našou snahou je uľahčiť obyvateľom obce prácu pri hľadaní potrebných informácií, ako aj vytvoriť jednoduchšiu formu vzájomnej komunikácie medzi úradom a občanmi. Nová stránka obsahuje všetky dôležité údaje a správy, ktoré sa doteraz nachádzali aj na jej starej webovej verzii, avšak v oveľa prehľadnejšej podobe. Vaše podnety a pripomienky posielajte na obechpial@gmail.com


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

VITAJTE

na úplne novej oficiálnej stránke obce Horný Pial, ktorú sme pre Vás pripravili za účelom efektívnejšieho informovania a lepšej orientácie medzi jednotlivými položkami. Našou snahou je uľahčiť obyvateľom obce prácu pri hľadaní potrebných informácií, ako aj vytvoriť jednoduchšiu formu vzájomnej komunikácie medzi úradom a občanmi. Nová stránka obsahuje všetky dôležité údaje a správy, ktoré sa doteraz nachádzali aj na jej starej webovej verzii, avšak v oveľa prehľadnejšej podobe. Vaše podnety a pripomienky posielajte na obechpial@gmail.com

[ čítaj viac ]

Upozornenie na povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Obecný úrad v Hornom Piale upozorňuje občanov , ktorým nastali v priebehu roka 2016 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (pozemkov a stavieb) nachádzajúcich sa v katastri obce Horný Pial ...

[ čítaj viac ]

Upozornenie Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

[ čítaj viac ]

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava - Správy energetických zariadení Stred

všetkým vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZS distribučnej a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

[ čítaj viac ]

„SENIORI POZOR, NESTAŇTE SA OBEŤAMI PODVODNÍKOV A ZLODEJOV“

Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií:

[ čítaj viac ]

1 2