•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 166/2017 Z.z. vyhlásil dňa 28.6.2017 voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 15.06.2017 od 14,00 hod. do odvolania

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 9.6.2017 so začiatkom o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 18. mája 2017 o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce

[ čítaj viac ]

Odvolanie času zvýšeného nebezpečia požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov O D V O L Á V A čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v katastrálnom území okresu Levice dňom 05.04.2017 od 14.00 hod.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4