•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Dokumenty

Hlavný kontrolór obce

1 2 3

Povinne zverejňované informácie

Rozpočet obce

Tlačivá

1 2 3

Výročné správy a záverečné účty

Sadzobníky poplatkov

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hornom Piali

1 2 3 4 5

Plány

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Horný Pial

Štatút obce Horný Pial

Vnútorné smernice a poriadky obce Horný Pial

Úradné oznamy

Podlimitné zákazky

  Nadlimitné zákazky

   Štvrťročná správa o zákazkách

   Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov

   Profil verejného obstarávateľa

   Informácie o zadávaní zákaziek

    Výrub stromov

     Poskytovanie informácií

      Archív úradných oznamov

       Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

       Úradné hodiny

       Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
       Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
       Streda: 08:00 - 12:00
       Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
       Piatok: 08:00 - 12:00

       Fotogaléria

       Kalendár

       Elektronické služby obce

       Návštevnosť

       Novinky

       Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

       Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR

       [ čítaj viac ]

       Inflačná pomoc Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

       [ čítaj viac ]

       Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial , dňa 27.6.2022 so začiatkom o 18:00 hod.

       [ čítaj viac ]

       Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra

       Vážení občania, Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu. Odčítajte stav Vášho vodomeru a nahláste ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. Urobte tak najneskôr do 1. júla 2022 a zapojte sa do súťaže o dovolenku v hodnote 2500 EUR a ďalších 99 vecných cien. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

       [ čítaj viac ]

       Zámer obce odpredať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

       v súlade s § 9 a) ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer odpredať majetok obce. https://www.hornypial.sk/--2-421-zamer-obce-odpredat-pozemky-sposobom-hodnym-osobitneho-zretela-

       [ čítaj viac ]