•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Dokumenty

Hlavný kontrolór obce

1 2 3

Povinne zverejňované informácie

Rozpočet obce

Tlačivá

1 2 3

Výročné správy a záverečné účty

Sadzobníky poplatkov

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hornom Piali

1 2 3 4 5

Plány

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Horný Pial

Štatút obce Horný Pial

Vnútorné smernice a poriadky obce Horný Pial

Úradné oznamy

Podlimitné zákazky

  Nadlimitné zákazky

   Štvrťročná správa o zákazkách

   Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov

   Profil verejného obstarávateľa

   Informácie o zadávaní zákaziek

    Výrub stromov

     Poskytovanie informácií

      Archív úradných oznamov

       Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

       Úradné hodiny

       Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
       Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
       Streda: 08:00 - 12:00
       Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
       Piatok: 08:00 - 12:00

       Fotogaléria

       Kalendár

       Elektronické služby obce

       Návštevnosť

       Novinky

       Pozor, zmena termínov zberu komunálneho odpadu od mesiaca apríl 2023

       Vážení občania! Spoločnosť Waste transport a.s., prevádzka Mochovce, ktorá v našej obci vykonáva zber a vývoz komunálneho odpadu, počnúc mesiacom apríl 2023, mení termíny pravidelného zberu z nepárneho utorka na párnu stredu. Preto v mesiaci apríl 2023 bude zber iba 1x, a to až 19.04.2023. Počnúc týmto termínom bude zber tak ako je to v rozpise na webovom sídle našej obce: https://www.hornypial.sk/-kalendar-zvozu-odpadu

       [ čítaj viac ]

       Oznámenie o pristavení veľkokapacitného kontajnera na zber objemného odpadu

       Pravidelný zber veľkoobjemového odpadu z domácností sa uskutoční v dňoch od 24. - 26. marca 2023

       [ čítaj viac ]

       Otvorená hodina v Základnej škole Dolný Pial

       dňa 31.3.2023 o 9:30 hod.

       [ čítaj viac ]

       POZVÁNKA na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva a program rokovania

       ktoré sa bude konať dňa 28.02.2023 so začiatkom o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce.

       [ čítaj viac ]

       Miera triedenia odpadov v obci v roku 2022

       Obec je povinná podľa § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka. Uvedená povinnosť platí od 1.1.2016. Zároveň je obec povinná podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7, písm. j) zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka. Na tomto mieste zverejňujeme uvedené informácie:

       [ čítaj viac ]

       1 2 3 4 5 6 7 8