SlovenskýSlovenskýEnglish

Obecný úrad

Adresa:

Obec  Horný Pial 
935 37 Horný Pial 52

Telefón: 036/638 61 31
E-mail: obechpial@gmail.compodatelna@hornypial.sk

Starosta obce: Ľudovít Húdik
mobil: 0903 023 061

E-mail: starosta@hornypial.sk, ludovit.hudik@hornypial.sk

Hlavný kontrolór obce:

JUDr. Marek Keller

Zamestnanci obce: 

Adriana Szántó,  samostatný referent

E-mail: adriana.szanto@hornypial.sk

Kronikárka obce:

Mgr. Monika  Szántóová

Spoločný obecný úrad Levice

Hotel Atóm
Ul. sv. Michala č. 4
Blok A, 2. poschodie
934 01 Levice

fax: 036/6306 871

PREDNOSTA SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU

Ing. Žaneta Vargová

036/6306 870
prednosta@socu-levice.dcom.sk

STAVEBNÁ SPRÁVA

Ing. Vladislav Kupča - ref. stavebnej správy

036/6348 378
vladislavkupca2@gmail.com

Ing. arch. Kornel Szabó - ref. stravebnej správy

036/6348 378
kornel.szabo.socu@gmail.com

Ing. Klaudia Gálová - ref. stavebnej správy

036/6348 362
klaudia.galova@socu-levice.dcom.sk

Jolana Nékyová - admin. pracovník stavebnej správy

jolana.nekyova@socu-levice.dcom.sk

REFERÁT SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

Mgr. Gizela Duchoňová – referent pre posudkovú činnosť v oblasti sociálnych služieb 

036/6348379
gizela.duchonova@socu-levice.dcom.sk

ŠKOLSKÝ ÚRAD

Mgr. Nicol Búryová - ref. pre školský úrad

036/6306 872
buryova.socu@gmail.com

PaM ŠKOLSTVO

Marta Jančová - ref. agendy PaM školstvo

036/6310761
marta.jancova@socu-levice.dcom.sk

Anna Grausová - ref. agendy PaM školstvo

036/6310761
anna.grausova@socu-levice.dcom.sk