SlovenskýSlovenskýEnglish

Vybavenie rybárskeho lístka

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • alebo cestovný pas

Správny poplatok:

 • Vydanie rybárskeho lístka podlieha správnemu poplatku podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 • Podľa Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona, občan SR a cudzinec s povoleným trvalým pobytom, zaplatí za vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti správny poplatok.

Poplatky:

 • trojročný rybársky lístok 25,00 €
 • ročný rybársky lístok 710,00 €
 • mesačný rybársky lístok 5,00 €
 • týždenný rybársky lístok 3,00 €
 • deti do 15 rokov 0 €
 • členovia rybárskej stráže 0 €

Súvisiace predpisy

 • Zákon 139/2002 Z.z. o rybárstve
 • Zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Lehota: na počkanie