SlovenskýEnglish

Odvoz odpadu

Zber vytriedeného odpadu z domácností (papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky) riešený spoločnosťou Waste transport a.s. prevádzka Mochovce v zložení a v termínoch uvedených v tabuľke. Vytriedený odpad v plastových vreciach občania vyložia pred brány domov ráno v určených dňoch zberu, odkiaľ bude odpad zamestnancami obce odvezený.  Sklo je možné odovzdať aj priebežne mimo termíny zberu, a to vhodením do  veľkoobjemového kontajnera vo dvore obecného úradu, ktorý je označený nápisom " sklo". Od r. 2021 obec zabezpečuje aj zber použitých jedlých olejov a tukov, a to takým  spôsobom, že občan pozbierané oleje odovzdá v dobre uzatvorenej plastovej fľaši zamestnancom obecného úradu v pracovných dňoch v čase úradných hodín. 

Plastové vrecia na zber triedeného odpadu občania obdržia od obecného úradu  zadarmo, ich výmena bude zabezpečená okamžite pri odvoze naplneného vreca.  Pokiaľ vám pridelené množstvo vriec nepostačuje, môžete si vyžiadať na obecnom úrade.

Podrobnejšie informácie o systéme triedenia nájdete na domovskej internetovej stránke obce https://www.hornypial.sk/system-nakladania-s-komunalnym-odpadom-a-separovany-zber-odpadu, alebo sa informujte na obecnom úrade osobne alebo telefonicky na t.č. 036 6386 131.

 • Komunál
  03. JANUÁR 2023 Utorok
  |
  17. JANUÁR 2023 Utorok
  |
  31. JANUÁR 2023 Utorok
  |
  14. FEBRUÁR 2023 Utorok
  |
  28. FEBRUÁR 2023 Utorok
  |
  14. MAREC 2023 Utorok
  |
  28. MAREC 2023 Utorok
  |
  19. APRÍL 2023 Streda
  |
  03. MÁJ 2023 Streda
  |
  17. MÁJ 2023 Streda
  |
  31. MÁJ 2023 Streda
  |
  14. JÚN 2023 Streda
  |
  28. JÚN 2023 Streda
  |
  12. JÚL 2023 Streda
  |
  26. JÚL 2023 Streda
  |
  09. AUGUST 2023 Streda
  |
  23. AUGUST 2023 Streda
  |
  06. SEPTEMBER 2023 Streda
  |
  20. SEPTEMBER 2023 Streda
  |
  04. OKTÓBER 2023 Streda |
  18. OKTÓBER 2023 Streda |
  01. NOVEMBER 2023 Streda |
  15. NOVEMBER 2023 Streda |
  29. NOVEMBER 2023 Streda |
  13. DECEMBER 2023 Streda |
  27. DECEMBER 2023 Streda |

  PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

  NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

 • Papier
  12. JANUÁR 2023 Štvrtok
  |
  11. APRÍL 2023 Utorok
  |
  11. JÚL 2023 Utorok
  |
  06. OKTÓBER 2023 Piatok |

  PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

  NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

  10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

 • Sklo
  06. FEBRUÁR 2023 Pondelok
  |
  11. APRÍL 2023 Utorok
  |
  11. JÚL 2023 Utorok
  |
  09. OKTÓBER 2023 Pondelok |

  PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky, nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy, poháre od kompótu, a pod.

  NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené fľaše od chemikálií, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, sklo kombinované s inými materiálmi, žiarovky, plexisklo. Vratné fľaše vráťte späť do obchodu.

  5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

 • Plasty
  11. APRÍL 2023 Utorok
  |
  14. JÚN 2023 Streda
  |
  09. OKTÓBER 2023 Pondelok |
  06. DECEMBER 2023 Streda |

  PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

  NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

  Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

 • Kov
  10. FEBRUÁR 2023 Piatok
  |
  11. APRÍL 2023 Utorok
  |
  14. JÚN 2023 Streda
  |
  09. AUGUST 2023 Streda
  |
  09. OKTÓBER 2023 Pondelok |
  06. DECEMBER 2023 Streda |

  PATRIA SEM: kovové obaly, konzervy (bez zvyškov potravín), kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, hliníkové fólie. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.

  NEPATRIA SEM: kovové predmety, kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást, taktiež žiadne mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok sem tiež nepatria. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odviesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

  Zo 670 HLINÍKOVÝCH PLECHOVIEK sa môže vyrobiť rám na bicykel

 • Nápojové kartóny - viacvrstvové kombinované materiály
  10. FEBRUÁR 2023 Piatok
  |
  11. APRÍL 2023 Utorok
  |
  14. JÚN 2023 Streda
  |
  09. AUGUST 2023 Streda
  |
  09. OKTÓBER 2023 Pondelok |
  06. DECEMBER 2023 Streda |