SlovenskýSlovenskýEnglish

Kultúrne podujatie

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný v zmysle zákona  č. 96/1991 Z.z. oznámiť zámer usporiadať podujatie obci a to 7 dní pred konaním akcie.

Povinnosti usporiadateľa  sú  uvedené v tlačive  oznámenia

Prílohy/doklady:  -

Poplatok:  

podanie oznámenia  nie je spoplatnené

Lehota na vybavenie

na počkanie