SlovenskýSlovenskýEnglish

Ponuka služieb v obci

Obchody s potravinami a zmiešaným tovarom

Potraviny, Horný Pial 132

Pohostinstvá

Pub „U Terky“, Horný Pial č. 53

Ostatné prevádzky

Hospodársky dvor Poľnohospodárskeho družstva Veľký Ďur – živočíšna výroba

Miestni živnostníci a podnikatelia

  • Arpád Pakši, Horný Pial 106, Kovopant Dolný Pial
  • František Bajnovič ml., Horný Pial 93, klampiar, izolatér
  • František Bajnovič st. , Horný Pial 144, klampiarstvo, zámočníctvo
  • Imrich Kelemen - IMAL , Horný Pial 56, maliar
  • Ľudovít Húdik, Horný Pial 152, autobusová doprava
  • Norbert Szántó, Horný Pial 165, súkromne hospodáriaci roľník
  • Peter Fabian – EFIRMY, Horný Pial 101, nešpecializovaný veľkoobchod
  • Peter Vicze, Horný Pial 147, súkromne hospodáriaci roľník
  • Tibor Sléher, Horný Pial 58, inštalácia výhrev. a klimatizač. zariadení
  • Zsolt Macák, Horný Pial 20, súkromne hospodáriaci roľník