SlovenskýSlovenskýEnglish

Súčasnosť

Počet obyvateľov k 31.12.2021: 275

Kategória

Spolu

Muži

Ženy

Vek od 0 – 3 rokov

11

6

5

Vek od 4 – 6 rokov

6

2

4

Vek od 7 – 14 rokov

14

7

7

Vek od 15 – 17 rokov

7

5

2

Vek od 18 – 60 rokov

169

90

79

Vek nad 60 rokov

68

35

33

Spolu

275

145

130

Veková štruktúra obyvateľov v rokoch 2017 – 2020

Vek

0 - 6

7 - 14

15 - 64

65 a viac

Spolu

Rok

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Muži

Ženy

2017

8

7

10

9

110

85

11

27

267

2018

11

9

7

5

110

84

14

28

268

2019

9

8

8

7

109

81

17

25

266

2020

8

7

4

7

111

83

21

25

266