•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
670.18 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
291.00 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
aktualizácie webstránky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wbx s.r.o.
36.00 €
dodávka pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
5.18 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
291.00 €
za doménu, webhosting a zálohu webstránky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wbx s.r.o.
144.00 €
vyúčtovanie za plyn Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-466.77 €
vyúčtovanie za elektrinu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
52.14 €
vyúčtovanie za elektrinu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
18.54 €
vyúčtovanie za elektrinu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
-20.11 €
vyúčtovanie za elektrinu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
-49.55 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
276.62 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
89.20 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
opakovaná dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
256.44 €
opakovaná dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
408.72 €
opakovaná dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
322.68 €
opakovaná dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
1501.08 €
opakovaná dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
191.04 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
110.79 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
poštovné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
36.70 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
244.08 €
výkon technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.28 €
dodanie a výsadba stromov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: SAM-VEDUN-Garden Ing. Samuel Potančok
1199.10 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
obecné noviny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
88.40 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
Lets Encrypt pre web obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: WEBEX media s.r.o.
60.00 €
nákupné poukáčky coop jednota Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
706.33 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.60 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
335.06 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
náklady za výjazdové rokovanie RZMOT Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RZMO TEKOV
50.00 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
9.07 €
dodávka a montáž komponentov detského ihriska Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
14876.28 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obecné siete s.r.o.
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
255.47 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.58 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
vyúčtovacia faktúra za elektrinu VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
-466.78 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
kávovar a káva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Elektrosped a.s.
66.10 €
prehliadka hasiacich prístrojov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
34.90 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
lehotné poistné - poistenie majetku obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
výkon technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
334.12 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.58 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
269.57 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.58 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.37 €
vyúčtovanie spotreby el.energie - KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
-0.96 €
vyúčtovanie spotreby el.energie - OcÚ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
66.59 €
dodávka pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
16.85 €
montáž vodomeru Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
38.17 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
301.57 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.58 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1250.34 €
poistenie majetku obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
361.24 €
Obecné noviny dod.2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
20.80 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.76 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
kancelárske potreby, tlačivá Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Zsolt Marczibal - Connect
47.61 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
výkopové a stavebné práce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Marek Botka Autodoprava
2318.40 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
448.99 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.58 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
preprava a dodanie plastových nádob 120 l Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
749.81 €
licencia na používaný softvér Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
294.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
audit účtovnej závierky obce za rok 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. Michal Lacko, auditor
540.00 €
prístup k portálu isamospráva na rok Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
169.00 €
struna hranatá na kosenie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o.
96.00 €
dodávka pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
7.78 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
zámková dlažba na chodník Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: A.T.-REALITY s.r.o.
1779.73 €
zber, preprava a zneškodnenie komunál.odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
181.71 €
hlasové služby pevnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.58 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
obrubníky na chodník Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: A.T.-REALITY s.r.o.
783.41 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
poistenie majetku obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
110.80 €
zber, preprava a zneškodnenie komunál.odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
206.11 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
85.54 €
hlasové služby pevnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.43 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
VSSR ročný prístup Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
96.00 €
vypracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie
100.00 €
koncesionárske poplatky RTVS Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Rozhlas a Televízia Slovenska
56.88 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
zber, preprava a zneškodnenie komunál.odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
266.86 €
hlasové služby pevnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.98 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
jedálenské kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
2079.14 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
278.00 €
vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-59.16 €
dodávka pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
34.99 €
faktúra za opakovanú dodávku elektriny 2018 - DS Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
256.56 €
faktúra za opakovanú dodávku elektriny 2018 - Ocú Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
409.92 €
faktúra za opakovanú dodávku elektriny 2018 - KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
323.62 €
faktúra za opakovanú dodávku elektriny 2018 - VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
1512.96 €
opakovaná dodávka elektriny 2018 - TJ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
191.04 €
vyúčtovanie spotreby el.energie - DS Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
23.98 €
vyúčtovanie spotreby el.energie - OcÚ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
67.68 €
vyúčtovanie spotreby el.energie - KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
47.41 €
vyúčtovanie spotreby el.energie - TJ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
-5.60 €
vyúčtovanie spotreby el.energie - VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
851.76 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. Jozef Vida
80.00 €
hlasové služby pevnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.58 €
zber, preprava a zneškodnenie komunál.odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
209.13 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
za domému, webhosting a záloha web stránky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wbx s.r.o.
144.00 €
SCART kábel prepojovací Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Datacomp s.r.o.
10.60 €
za vedenie účtu cenných papierov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prima banka SLovensko a.s.
43.25 €
hlasové služby mobilnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
zber, preprava a zneškodnenie komunál.odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
284.99 €
hlasové služby pevnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.13 €
Obecné noviny 2018 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
67.60 €
výkon technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
234.68 €
hlasové služby mobilnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
nákupné poukážky COOP Jedota SD Levice Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
915.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunál.odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
710.80 €
jedálne kupóny pre zamestnancov obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
1996.26 €
odmena za preklad dokumentov a tlačív do maďarskeho jazyka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Zuzana Éderová, prekladateľka pre jazyk slov. a maďarský
1355.00 €
hlasové služby pevnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.18 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
za odber zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
za dodávku pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
16.85 €
prenájom svietidiel VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
314.24 €
hlasové a nehlasové služby pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.86 €
za dodávku plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
prenájom svietidiel VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
299.06 €
hlasové a nehlasové služby pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.18 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
1498.98 €
hlasové a nehlasové služby pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.18 €
prenájom svietidiel VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
306.12 €
servisné poplatky Geoportál Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: CLEERIO SK s.r.o. (predtým Geosense SK s.r.o.)
360.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
projekt na stavebné povolenie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. arch. Zuzana Križmová
350.00 €
servisný výjazd oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Jozef Bohus HYDRO-B
114.00 €
dodávka pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
14.25 €
verejné osvetlenie - prenájom svietidiel Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
237.32 €
hlasové a nehlasové služby pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.18 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
výkon technika požiarnej ochrany za 1. polrok 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
prehliadka hasiacich prístrojov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
43.60 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
aktualizácie programu ASPI 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wolters Kluwer, s.r.o.
298.80 €
poštovné poplatky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
45.70 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
404.18 €
hlasové a nehlasové služby pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
35.93 €
dodanie a montáž plast.okien a dverí na šatne fut.ihrisko Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Róbert Varga - Robplast
1840.00 €
verejné osvetlenie - prenájom svietidiel Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
-2.74 €
za odber zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
za audit účtovnej závierky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
540.00 €
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
-10.14 €
letecké fotografie obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Národná geograficko informačná s.r.o.
99.00 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
za vypracovanie projektu Pohybom ku zdraviu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie
200.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
452.77 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.18 €
služby zo zmluva o prenájme VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
za odber zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
licencie za SW účtovníctvo, EO, mzdy Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
294.00 €
odborná publikácia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wolters Kluwer, s.r.o.
21.49 €
prístup Isamospráva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
149.00 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
prenájom svietidiel VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
6.48 €
servisný výjazd - verej.osvetlenie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Jozef Bohus HYDRO-B
116.40 €
zber, preprava a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
371.83 €
struna na kosenie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o.
87.00 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.18 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
835.94 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
ročný prístup ku stránke VSSR Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
96.00 €
zber, preprava a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
232.43 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.18 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
prenájom svietidiel VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
jazyková mutácia web stránky obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wbx s.r.o.
180.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.49 €
prenájom svietidiel VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.10 €
zber, preprava a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
254.64 €
vyúčtovanie spotreby elektriky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
33.62 €
vyúčtovanie spotreby elektriky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
27.29 €
vyúčtovanie spotreby elektriky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
132.08 €
vyúčtovanie spotreby elektriky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
5.93 €
vyúčtovanie spotreby elektriky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
274.08 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
vyúčtovanie spotreby plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-443.32 €
myš Logitech k PC Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Elektrosped a.s.
79.50 €
dodávky pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
5.18 €
prenájom svietidiel VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
dohoda o platbách záloh za elektrickú energiu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
1500.00 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.18 €
za doménu, webhosting a zálohu webstránky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wbx s.r.o.
144.00 €
zber, preprava a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
202.10 €
členský príspevok 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
43.73 €
členský príspevok 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Združenie obcí - RVC samosprávy
130.00 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
poplatok za vedenie účtu CP Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prima banka SLovensko a.s.
43.25 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
jedálenské stoličky 25 ks Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Drevona Group s.r.o.
945.00 €
zriadenie webovej aplikácie obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wbx s.r.o.
510.00 €
darčekové balíčky poslancom a zamestnancom Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ján Mišík, Mgr.
424.00 €
fakturované služby rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
zber, preprava a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
372.76 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.18 €
výkon technika požiarnej ochrany v 2.polroku 2016 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
predplatné Obecné noviny 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
67.60 €
jedálenské stoličky a stoly Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Drevona Group s.r.o.
2440.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
systémová podpora SW dane a poplatky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Asseco Solutions a.s.
189.38 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
670.18 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
skartovačka, USB kľúč Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Dávid Vorčák - Extreme Computers
332.77 €
nákupné poukážky COOP Jednota SD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
zber, preprava a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
493.94 €
preprava veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
91.80 €
fakturované služby rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.94 €
tabule s polepom Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ján Mišík, Mgr.
130.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
odvoz odpadu z cintorína Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur
75.60 €
vlajky EU a SR Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Alžbeta Straková
61.60 €
služba - realizácia projektu Opatrenia 7.4 PRV Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: DRAVEO s.r.o.
1000.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.23 €
tlačivá, kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Zsolt Marczibal - Connect
62.71 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
27.21 €
fakturované služby rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
324.00 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.62 €
príručka verejného obstarávania Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Venity s.r.o.
19.00 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
nákup krovinorezu s prísl. Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mountfield SK s.r.o.
469.05 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.17 €
preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
361.93 €
fakturované služby rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
montáž vodomeru Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
32.51 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
299.07 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.17 €
služby verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
servisné poplatky za Geoportál Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: CLEERIO SK s.r.o. (predtým Geosense SK s.r.o.)
360.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
1820.14 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
prehliadka hasiacich prístrojov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
69.70 €
výkon techni PO 1. polrok 2016 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
278.49 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
27.22 €
služby verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
auditorské služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
540.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
služby verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
112.98 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
ASPI licencia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wolters Kluwer, s.r.o.
298.81 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.52 €
odvoz a zneškodnenie odpadov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
430.73 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.57 €
poplatok za používanie softweru Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
218.40 €
odvoz a zneškodnenie odpadov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ARGUSS s.r.o.
25.44 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
591.54 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
internet.prístup k portálu isamospráva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
149.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.54 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
10.37 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.41 €
príručka Súvzťažnosti pre VS Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
14.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
2327.78 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
297.99 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
struna 2,7 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Marian Richter - Viktória Hámor com.
100.20 €
ročný prístup na VSSR Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
84.00 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
243.81 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.40 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
vypracovanie strategického dokumentu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Kalmár Pavol, Mgr.
50.00 €
služby verejnosti Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Rozhlas a Televízia Slovenska
56.83 €
interiérová úprava OcÚ - vyúčtovanie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Imrich Kelemen - IMAL
1408.52 €
vypracovanie VZN o nakladaní s odpadmi Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Controleco s.r.o.
120.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
231.89 €
výmena radiátora, montáž vodovodu a odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Kečkéš František
210.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
9.08 €
vyúčtovanie spotreby plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-681.46 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
zálohová faktúra - interiérová úprava OcÚ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Imrich Kelemen - IMAL
1818.00 €
dohoda o platbách za dodávku elektrikej energie v rok 2016 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
289.00 €
vyúčtovanie spotreby el.en. Dom smútku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
23.20 €
vyúčtovanie spotreby el.en. Obecný úrad Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
1.33 €
vyúčtovanie spotreby el.en. verejné osvetlenie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
636.68 €
vyúčtovanie spotreby el.en. TJ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-1.96 €
vyúčtovanie spotreby el.en. KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-1.42 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
385.76 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
SW mzdy Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
204.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
2182.74 €
doména, webhosting, webstránka obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: WEBEX media s.r.o.
144.00 €
kľúčová schránka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: B2B Partner s.r.o.
33.60 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
výkon technika požiarnej ochrany 2.polrok 2015 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
ročný poplatok za používanie SW Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Asseco Solutions a.s.
129.38 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.72 €
obecné noviny 2016 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
67.60 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
320.74 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
prenájom poľnohospodárskej pôdy Odb.: Peter Vicze
Dod.: Obec Horný Pial
-687.04 €
prenájom poľnohospodárskej pôdy Odb.: Norbert Szántó
Dod.: Obec Horný Pial
-613.57 €
oprava vertikálnych žalúzií v KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TTCE s.r.o.
69.00 €
za vystavenia potvrdenia o bankovom účte Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prima banka SLovensko a.s.
6.00 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
587.44 €
darčeková nákupné poukážky COOP Jednota Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
270.00 €
poštovné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
6.20 €
systémový certifikátna HSM 4 roky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Disig a.s.
103.20 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
24.62 €
užívanie siete a konzol obecného rozhlasu na kamerový systém Odb.: Obecné siete s.r.o.
Dod.: Obec Horný Pial
992.50 €
kamerový systém obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Obecné siete s.r.o.
23820.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
361.93 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
382.38 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
archívne škatule Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: EMBA Trade spol. s r.o.
24.60 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
329.42 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
511.18 €
servisné poplatky za správu portálu Geosense Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: CLEERIO SK s.r.o. (predtým Geosense SK s.r.o.)
360.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Zsolt Marczibal - Connect
48.90 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
71.33 €
univerzálne skrine na spisy Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: B2B Partner s.r.o.
903.60 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
21.17 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
15.56 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
208.88 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
463.78 €
prehliadka hasiacich prístrojov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
61.90 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
540.00 €
inzercia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Petit Press, a.s. Div.Týždenníkov o.z.
52.80 €
výkon technika požiarnej ochrany 1.polrok 2015 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
aktualizácia programu ASPI za rok 2015 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wolters Kluwer, s.r.o.
298.81 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
335.92 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
528.62 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
rekonštrukcia fasády zvonice Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: S-ROOF s.r.o.
1449.44 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
511.18 €
struna 2,7 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o.
100.20 €
ročný poplatok za používanie SW Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
137.19 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
9.07 €
internet.prístup k portálu isamospráva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
149.00 €
zálohová faktúra Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: S-ROOF s.r.o.
1000.00 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
267.65 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
práca s manipulátorom Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur
108.00 €
ročný prístup na VSSR Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
84.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.92 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
184.22 €
dobropis za spotrebovanú elektriku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-192.26 €
dobropis za spotrebovanú elektriku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-17.89 €
dobropis za spotrebovanú elektriku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-0.65 €
dobropis za spotrebovanú elektriku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-0.19 €
za účasť na odbornom seminári Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
12.00 €
dobropis za spotrebovanú elektriku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-6.31 €
koncesionárske poplatky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Rozhlas a Televízia Slovenska
56.19 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
131.15 €
odborná publikácia pre poslancov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Združenie obcí - RVC samosprávy
46.40 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
243.81 €
dobropis za nedodaný tovar Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
-2.74 €
servisné poplatky a zriadenie aplikácie geoportál plus Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: CLEERIO SK s.r.o. (predtým Geosense SK s.r.o.)
600.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
514.78 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
209.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
94.76 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
209.00 €
dobropis za vrátené jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
-23.00 €
vyúčtovanie spotreby zem.plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-770.88 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
3.89 €
vyúčtovanie spotreby el.en. verejné osvetlenie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
385.82 €
vyúčtovanie spotreby el.en. Obecný úrad Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
6.88 €
vyúčtovanie spotreby el.en. Dom smútku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
51.22 €
vyúčtovanie spotreby el.en. KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-17.75 €
vyúčtovanie spotreby el.en. TJ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-3.57 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
351.09 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.36 €
dohoda o platbách za opak.dodávku elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
276.00 €
za doménu, webhosting, webstránku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: WEBEX media s.r.o.
144.00 €
poistenie majetku obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.08 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
308.83 €
výkon technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
tlačivá dotaznikov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Občianske združenie V dlani Hrona
8.55 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
predplatné Obecné noviny 2015 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
67.60 €
licencie na SW vybavenie dane a poplatky 2015 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Asseco Solutions a.s.
129.38 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
723.92 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
511.18 €
nákupné poukážky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
7.77 €
doplnkové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: WEBEX media s.r.o.
18.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
347.83 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
vyúčtovanie lehotného poistného Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
26.55 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
363.01 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
7.60 €
zber, preprava a zneškodnenie KO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
486.54 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
oprava miestnej komunikácie na cintoríne Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
900.00 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
11.43 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
zber, preprava a zneškodnenie KO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
278.49 €
120 l plastové nádoby s kolieskami Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: BINS s.r.o.
600.12 €
vypracovanie PHSR Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Kalmár Pavol, Mgr.
499.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
587.30 €
prehliadky hasiacich prístrojov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
33.10 €
výkon technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2013 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
504.00 €
doplatok za Obecné noviny 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
15.60 €
aktualizácie programu ASPI 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wolters Kluwer, s.r.o.
298.80 €
poplatok za poskytnutie informácie k auditu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prima banka SLovensko a.s.
60.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.79 €
zber, preprava a zneškodnenie KO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
284.99 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
lehotné poistné - poistenie majetku obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
133.76 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
575.54 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
internetový prístup k portálu iSamospráva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
149.00 €
predplatné dvojmesačníka Územná samospráva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: MUNICIPALIA a.s.
18.00 €
ohradové pletivo, vodiaci a viazací drát Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: STAVMAT Michal Hajtó
946.68 €
dodávka vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
7.62 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
334.84 €
ročný poplatok za používanie SW Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
137.19 €
poštovné za zverenú agendu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
25.25 €
upg programu na kataster nehnuteľností Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: SoftServis
106.80 €
vypracovanie Programu odpadového hospodárstva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
240.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
245.98 €
príprava údajov z databázy katastra Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.00 €
struna do krovinorezov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o.
87.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
511.18 €
lehotné poistné pre poistenie majetku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.94 €
tlač poštových poukážok Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenská pošta a.s.
17.27 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
príprava Bezpečnostného projektu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ge-Va s.r.o.
150.00 €
prístup na stránku vssr - poradca podnikateľa Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
76.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
166.38 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
227.55 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
218.00 €
vyúčtovanie spotreby plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-686.56 €
doplnkové služby na webstránke Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: WEBEX media s.r.o.
14.40 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
16.19 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
1.44 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-11.63 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-331.36 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-37.25 €
dodávka vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
3.80 €
za doménu, webhosting a zálohu webstránky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: WEBEX media s.r.o.
144.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
237.30 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2013 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prima banka SLovensko a.s.
39.96 €
dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
3288.00 €
poštovné za vykonávanú zverenú agendu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
15.00 €
poplatok za SW ASPI 2.polrok 2013 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RZMO TEKOV
129.81 €
mesačník Právo pre ROPO a obce 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: IURA EDITION spol. s r.o.
68.40 €
výkon technika PO za 2. polrok 2013 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
286.07 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.79 €
mesačník Účtovníctvo ROPO a obcí 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: IURA EDITION spol. s r.o.
69.60 €
Obecné noviny 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
52.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
traktor Starjet AJ 92 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: SOLID Plus s.r.o.
2590.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
511.18 €
knižná publikácia Ekonomické minimum hlavného kontrolóra Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: IURA EDITION spol. s r.o.
16.70 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
963.84 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.88 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
systémová podpora SW pre rok 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Asseco Solutions a.s.
129.38 €
stolové kalendáre na rok 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: SB Press s.r.o.
99.60 €
dodávka vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
13.96 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.92 €
preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
332.66 €
členský prípevok 2013 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Občianske združenie V dlani Hrona
55.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
doprava kameňa Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Marek Botka Autodoprava
184.80 €
lehotné poistné pre poistenie majetku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
zber a likvidácia komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
312.07 €
stavebný materiál Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: STAVMAT Michal Hajtó
449.74 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
oprava výtlkov miestnych komunikácií v intraviláne obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
477.36 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
623.56 €
zámková dlažby, obrubníky, preprava Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Stavivá Garaj s.r.o. Banská Bystrica
1372.61 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
zber a likvidácia komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
340.24 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
preprava piesku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Gubo František
448.80 €
audit účtovnej závierky za rok 2012 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
450.00 €
za vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
11.43 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
309.90 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
stavebný materiál Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: STAVMAT Michal Hajtó
1660.99 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
252.90 €
prehliadka hasiacich prístrojov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
33.10 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
287.15 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
vyúčtovanie lehotného poistného Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
za výkon technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
prenosné ozvučenie ST-030 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ELMIKO - Miloš Kovačovič
157.20 €
poplatok za SW ASPI 1. polrok 2013 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RZMO TEKOV
129.91 €
vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
371.67 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.77 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
384.77 €
ročný poplatok za používanie SW Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
137.19 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
nákup tovaru Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
149.28 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
ročný prístup na vssr.sk Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
76.00 €
vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
195.05 €
vyúčtovanie lehotného poistného Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
hlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.14 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Zsolt Marczibal - Connect
40.97 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
3.80 €
dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TTCE s.r.o.
58.40 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
15.88 €
vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
210.22 €
dodávka zmeného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Komunal Energy s.r.o.
3605.76 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

informácia pre voličov a pre politické strany

[ čítaj viac ]

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

dňa 8. marca 2019 sa uskutoční v obci zber vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok. Odpad v deň zberu vyložte pred bránky svojich domov.

[ čítaj viac ]

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

ORHaZZ v Leviciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v katastri okresu Levice dňom 4.3.2019 od 8:00 hod.

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečia vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 01.03.2019 od 08:00 hod. do odvolania.

[ čítaj viac ]

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty Beša - Kalná nad Hronom

P O V O L E N I E na čiastočnú uzávierku cesty II/580 v km 26,376 - 38,328 od intravilánu obce Beša po križovatku s cestou I/76 Kalná nad Hronom od 1.3.2019 - 18.9.2019

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9