•  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.00 €
verejné obstarávanie na poistenie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Komunál-Servis s.r.o.
12.00 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
15.55 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
685.09 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
232.46 €
antibakteriálny gel s pumpou Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Genus Pharma s.r.o.
19.88 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
290.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti civilnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.00 €
ustajnenie túlavého psa Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: OZ Šťastný domov - Happy House
70.00 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
havarijné poistenie traktora Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
59.63 €
myš k pc 2 ks Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: NAY a.s.
73.80 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
232.46 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
468.88 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
oprava miestnych komunikácií Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. Jozef Horniak - VIALLE
2937.84 €
respirátory a ochr.rúška Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ALINEA s.r.o.
123.40 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
290.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.00 €
prehliadka hasiacich prístrojov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
68.90 €
výkon technika PO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
232.46 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
404.91 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
dekontaminácia chladiacej miestnosti domu smútnu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: PETINA Ingrid Lineková
70.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
670.18 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
290.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti civilnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.00 €
dodávky pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
2.59 €
filter a olej do traktora Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: BJL Garden s.r.o.
29.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
404.90 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
232.46 €
úpravy na web stránke obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: webex digital s.r.o.
54.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
290.00 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
služby v oblasti civilnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
licencia iservispreludi Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
119.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.00 €
úpravy na web stránke obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: webex digital s.r.o.
90.00 €
napájací adaptér Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: MH Produkt s.r.o.
10.97 €
kolesá na kosačku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GUMEX Slovakia Ing. Dušan Čanky
77.45 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.00 €
Deramax-Profi Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: MH Produkt s.r.o.
41.39 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
408.14 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
232.46 €
poistenie majetku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
110.80 €
poistenie traktora Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
59.63 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
290.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti civilnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
409.76 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
232.46 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
670.18 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
290.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti civilnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
audit 2019 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
700.00 €
výmena kamery Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Obecné siete s.r.o.
330.00 €
OOPP rukavice Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Variaflex s.r.o.
58.80 €
vypracovanie projektu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: JV Pro s.r.o.
1100.00 €
prístup k portálu isamospráva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
169.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.00 €
dodávky pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
254.07 €
tlačivá Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrum polygrafických služieb
37.62 €
licencia za používané SW Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
354.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
910.49 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
232.46 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
290.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
dezinfekcia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Florian s.r.o.
74.90 €
čistiace prostriedky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o.
61.90 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
299.36 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
232.46 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
59.64 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.82 €
Verejná správa SR-ročný prístup Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
165.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
290.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti civilnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
papier, kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
91.28 €
zástav EU SK Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: DLD s.r.o.
35.00 €
doména, webhosting, web Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wbx s.r.o.
144.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.00 €
koncesionárske poplatky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Rozhlas a Televízia Slovenska
57.18 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
231.54 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.02 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
307.72 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
290.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti civilnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
500.82 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
32.63 €
vodné Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
12.96 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
vyúčtovanie spotreby plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-1375.86 €
dodávka zemného plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
190.00 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
231.54 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
353.18 €
hlasové služby pevnej siete Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
vyúčtovanie spotreby elektriky - DS Dod.: TWINLOGY s.r.o.
29.51 €
vyúčtovanie spotreby elektriky - TJ Dod.: TWINLOGY s.r.o.
29.26 €
vyúčtovanie spotreby elektriky - KD Dod.: TWINLOGY s.r.o.
17.63 €
vyúčtovanie spotreby elektriky - obecný úrad Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
88.96 €
vyúčtovanie spotreby elektriky - VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
-288.46 €
opakovaná dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
27.35 €
opakovaná dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
44.47 €
opakovaná dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
26.83 €
opakovaná dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
92.59 €
opakovaná dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
18.58 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
poplatok za vedenie účtu CP Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prima banka SLovensko a.s.
43.25 €
služby v oblasti civilnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
elektroinštalačné práce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: V.I.P. Elektro , Viktor Guzman
149.40 €
výjazdové rokovanie starostov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RZMO TEKOV
50.00 €
vyprac.registratúrneho plánu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RZMO TEKOV
100.00 €
poistenie traktora Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
59.64 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
pokládka zámkovej dlažby vrátane materiálu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Marek Botka Autodoprava
4831.80 €
revízie plynových zariadení Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Peter Sitka Mňamiky Papiky
90.00 €
dobropis Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: A.T.-REALITY s.r.o.
144.00 €
pokládka keramickej dlažby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. Peter Selieni
480.00 €
výroba kuchynskej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tibor Prekop Galileo-Nábytok
1544.00 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.93 €
murárske a maliarske práce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Július Izsóff
985.00 €
výroba tlačovín Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ján Mišík, Mgr.
27.60 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
231.54 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
284.02 €
predplatné Obecné noviny 2020 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
93.60 €
výkon technika PO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
záloha na kuchynskú linku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tibor Prekop Galileo-Nábytok
835.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
291.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
montáž rozvodu plynu a vody v sklade KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tibor Sléher
569.85 €
svietidlá do KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Donoci s. r. o.,
399.90 €
keramická dlažba Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: KaMi-LV s.r.o.
329.39 €
nákupné poukážky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
919.68 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
231.54 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
služby v oblasti civilnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
291.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
zámková dlažba Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: A.T.-REALITY s.r.o.
1872.08 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
dodávky pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
989.02 €
audit 2018 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
700.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
500.82 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
350.25 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
KC pre pečať v HSM Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Disig a.s.
100.80 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
231.54 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
291.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti civilnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
59.63 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
231.54 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
364.95 €
služby v oblasti civilnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
291.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
362.02 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
231.54 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
291.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
kancelárske a čistiace potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o.
82.28 €
cievka, olej Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mountfield SK s.r.o.
19.30 €
prehliadka hasiacich prístrojov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
61.70 €
výkon technika PO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
dodávky pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
10.37 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
382.63 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
231.54 €
havarijné poistenie traktora Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
59.63 €
poistenie majetku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
vysavač a ventilátor Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: NAY a.s.
-22.99 €
služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. Jozef Vida
15.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
291.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
prístup o portálu iservispreludi Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
119.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
vysavač a ventilátor Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: NAY a.s.
379.07 €
kancelárske a čistiace potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mira Office s.r.o.
91.30 €
licencia za používané SW Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
294.00 €
havarijné poistenie traktora Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
22.53 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
231.54 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.83 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
373.78 €
služby v oblasti civilnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
291.00 €
nákup plechovej skrine Dod.: B2B Partner s.r.o.
301.20 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
jedálne kupóny Dod.: UP Slovensko s.r.o.
587.30 €
leasingové splátky za traktor Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UniCredit Leasing Slovakia a.s.
313.54 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
850.73 €
hlasové služby pevnej siete Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
231.54 €
dodávka zemného plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
291.00 €
výkon zodpovednej osoby Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti CO Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
internetový prístup k portálu isamospráva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
169.00 €
dodávky pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
7.77 €
poplatok za prevod zmluvy na leasing Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UniCredit Leasing Slovakia a.s.
204.00 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
444.68 €
poštovné - refundácia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
14.00 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
231.54 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
291.00 €
zemné a výkopové práce pri ihrisku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Marek Botka Autodoprava
240.00 €
odkúpenie malotraktora JohnDeer Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: MS-VET s.r.o.
6480.80 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ARGUSS s.r.o.
122.40 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
288.65 €
nákup mulčovača Stark KDS 145 a doprava Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: AJFA+AVIS s.r.o.
1680.00 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
ročný prístup VSSR Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
117.00 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
231.54 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
291.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
pohrebné služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Peter Pastorok - Pohrebné služby
315.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
312.72 €
koncesionárske poplatky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Rozhlas a Televízia Slovenska
56.88 €
príručka Miestna samospráva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Asociácia vzdelávania samosprávy
49.00 €
zástava a vlajka SR Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Gajdoš Gabriel-Reprezent
41.20 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.89 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
670.18 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
291.00 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
aktualizácie webstránky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wbx s.r.o.
36.00 €
dodávka pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
5.18 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
291.00 €
za doménu, webhosting a zálohu webstránky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wbx s.r.o.
144.00 €
vyúčtovanie za plyn Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-466.77 €
vyúčtovanie za elektrinu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
52.14 €
vyúčtovanie za elektrinu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
18.54 €
vyúčtovanie za elektrinu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
-20.11 €
vyúčtovanie za elektrinu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
-49.55 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
276.62 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
89.20 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.58 €
opakovaná dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
256.44 €
opakovaná dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
408.72 €
opakovaná dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
322.68 €
opakovaná dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
1501.08 €
opakovaná dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
191.04 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
110.79 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
poštovné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
36.70 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
244.08 €
výkon technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.28 €
dodanie a výsadba stromov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: SAM-VEDUN-Garden Ing. Samuel Potančok
1199.10 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
obecné noviny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
88.40 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
Lets Encrypt pre web obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: WEBEX media s.r.o.
60.00 €
nákupné poukáčky coop jednota Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
706.33 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.60 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
335.06 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
náklady za výjazdové rokovanie RZMOT Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RZMO TEKOV
50.00 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
9.07 €
dodávka a montáž komponentov detského ihriska Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
14876.28 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obecné siete s.r.o.
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
255.47 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.58 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
vyúčtovacia faktúra za elektrinu VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
-466.78 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
kávovar a káva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Elektrosped a.s.
66.10 €
prehliadka hasiacich prístrojov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
34.90 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
lehotné poistné - poistenie majetku obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
výkon technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
334.12 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.58 €
služby v oblasti CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
269.57 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.99 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.58 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.37 €
vyúčtovanie spotreby el.energie - KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
-0.96 €
vyúčtovanie spotreby el.energie - OcÚ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
66.59 €
dodávka pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
16.85 €
montáž vodomeru Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
38.17 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
301.57 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.58 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
1250.34 €
poistenie majetku obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
361.24 €
Obecné noviny dod.2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
20.80 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.76 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
kancelárske potreby, tlačivá Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Zsolt Marczibal - Connect
47.61 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
výkopové a stavebné práce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Marek Botka Autodoprava
2318.40 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
448.99 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
hlasové služby pevnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.58 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
preprava a dodanie plastových nádob 120 l Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
749.81 €
licencia na používaný softvér Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
294.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
audit účtovnej závierky obce za rok 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. Michal Lacko, auditor
540.00 €
prístup k portálu isamospráva na rok Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
169.00 €
struna hranatá na kosenie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o.
96.00 €
dodávka pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
7.78 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
zámková dlažba na chodník Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: A.T.-REALITY s.r.o.
1779.73 €
zber, preprava a zneškodnenie komunál.odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
181.71 €
hlasové služby pevnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.58 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
obrubníky na chodník Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: A.T.-REALITY s.r.o.
783.41 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
poistenie majetku obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
110.80 €
zber, preprava a zneškodnenie komunál.odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
206.11 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
85.54 €
hlasové služby pevnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.43 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
VSSR ročný prístup Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
96.00 €
vypracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie
100.00 €
koncesionárske poplatky RTVS Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Rozhlas a Televízia Slovenska
56.88 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
221.58 €
zber, preprava a zneškodnenie komunál.odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
266.86 €
hlasové služby pevnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.98 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
210.00 €
jedálenské kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UP Slovensko s.r.o.
2079.14 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
278.00 €
vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-59.16 €
dodávka pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
34.99 €
faktúra za opakovanú dodávku elektriny 2018 - DS Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
256.56 €
faktúra za opakovanú dodávku elektriny 2018 - Ocú Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
409.92 €
faktúra za opakovanú dodávku elektriny 2018 - KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
323.62 €
faktúra za opakovanú dodávku elektriny 2018 - VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
1512.96 €
opakovaná dodávka elektriny 2018 - TJ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
191.04 €
vyúčtovanie spotreby el.energie - DS Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
23.98 €
vyúčtovanie spotreby el.energie - OcÚ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
67.68 €
vyúčtovanie spotreby el.energie - KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
47.41 €
vyúčtovanie spotreby el.energie - TJ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
-5.60 €
vyúčtovanie spotreby el.energie - VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
851.76 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. Jozef Vida
80.00 €
hlasové služby pevnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.58 €
zber, preprava a zneškodnenie komunál.odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
209.13 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
za domému, webhosting a záloha web stránky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wbx s.r.o.
144.00 €
SCART kábel prepojovací Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Datacomp s.r.o.
10.60 €
za vedenie účtu cenných papierov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prima banka SLovensko a.s.
43.25 €
hlasové služby mobilnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
zber, preprava a zneškodnenie komunál.odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
284.99 €
hlasové služby pevnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.13 €
Obecné noviny 2018 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
67.60 €
výkon technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
234.68 €
hlasové služby mobilnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
nákupné poukážky COOP Jedota SD Levice Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
915.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunál.odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
710.80 €
jedálne kupóny pre zamestnancov obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
1996.26 €
odmena za preklad dokumentov a tlačív do maďarskeho jazyka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Zuzana Éderová, prekladateľka pre jazyk slov. a maďarský
1355.00 €
hlasové služby pevnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.18 €
prenájom svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
za odber zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
za dodávku pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
16.85 €
prenájom svietidiel VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
314.24 €
hlasové a nehlasové služby pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.86 €
za dodávku plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
prenájom svietidiel VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
299.06 €
hlasové a nehlasové služby pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.18 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
1498.98 €
hlasové a nehlasové služby pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.18 €
prenájom svietidiel VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
306.12 €
servisné poplatky Geoportál Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: CLEERIO SK s.r.o. (predtým Geosense SK s.r.o.)
360.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
projekt na stavebné povolenie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. arch. Zuzana Križmová
350.00 €
servisný výjazd oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Jozef Bohus HYDRO-B
114.00 €
dodávka pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
14.25 €
verejné osvetlenie - prenájom svietidiel Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
237.32 €
hlasové a nehlasové služby pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.18 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
výkon technika požiarnej ochrany za 1. polrok 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
prehliadka hasiacich prístrojov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
43.60 €
hlasové a nehlasové služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
aktualizácie programu ASPI 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wolters Kluwer, s.r.o.
298.80 €
poštovné poplatky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
45.70 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
404.18 €
hlasové a nehlasové služby pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
35.93 €
dodanie a montáž plast.okien a dverí na šatne fut.ihrisko Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Róbert Varga - Robplast
1840.00 €
verejné osvetlenie - prenájom svietidiel Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
-2.74 €
za odber zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
za audit účtovnej závierky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
540.00 €
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
-10.14 €
letecké fotografie obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Národná geograficko informačná s.r.o.
99.00 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
za vypracovanie projektu Pohybom ku zdraviu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie
200.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
452.77 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.18 €
služby zo zmluva o prenájme VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
za odber zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
licencie za SW účtovníctvo, EO, mzdy Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
294.00 €
odborná publikácia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wolters Kluwer, s.r.o.
21.49 €
prístup Isamospráva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
149.00 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
prenájom svietidiel VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
6.48 €
servisný výjazd - verej.osvetlenie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Jozef Bohus HYDRO-B
116.40 €
zber, preprava a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
371.83 €
struna na kosenie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o.
87.00 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.18 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
835.94 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
ročný prístup ku stránke VSSR Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
96.00 €
zber, preprava a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
232.43 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.18 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
prenájom svietidiel VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
jazyková mutácia web stránky obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wbx s.r.o.
180.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.49 €
prenájom svietidiel VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.10 €
zber, preprava a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
254.64 €
vyúčtovanie spotreby elektriky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
33.62 €
vyúčtovanie spotreby elektriky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
27.29 €
vyúčtovanie spotreby elektriky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
132.08 €
vyúčtovanie spotreby elektriky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
5.93 €
vyúčtovanie spotreby elektriky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
274.08 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
203.00 €
vyúčtovanie spotreby plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-443.32 €
myš Logitech k PC Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Elektrosped a.s.
79.50 €
dodávky pitnej vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
5.18 €
prenájom svietidiel VO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
dohoda o platbách záloh za elektrickú energiu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovakia Energy
1500.00 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.18 €
za doménu, webhosting a zálohu webstránky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wbx s.r.o.
144.00 €
zber, preprava a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
202.10 €
členský príspevok 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
43.73 €
členský príspevok 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Združenie obcí - RVC samosprávy
130.00 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
poplatok za vedenie účtu CP Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prima banka SLovensko a.s.
43.25 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
jedálenské stoličky 25 ks Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Drevona Group s.r.o.
945.00 €
zriadenie webovej aplikácie obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wbx s.r.o.
510.00 €
darčekové balíčky poslancom a zamestnancom Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ján Mišík, Mgr.
424.00 €
fakturované služby rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
zber, preprava a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
372.76 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.18 €
výkon technika požiarnej ochrany v 2.polroku 2016 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
predplatné Obecné noviny 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
67.60 €
jedálenské stoličky a stoly Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Drevona Group s.r.o.
2440.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
systémová podpora SW dane a poplatky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Asseco Solutions a.s.
189.38 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
670.18 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
skartovačka, USB kľúč Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Dávid Vorčák - Extreme Computers
332.77 €
nákupné poukážky COOP Jednota SD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
zber, preprava a zneškodňovanie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
493.94 €
preprava veľkoobjemového kontajnera Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
91.80 €
fakturované služby rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.94 €
tabule s polepom Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ján Mišík, Mgr.
130.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
odvoz odpadu z cintorína Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur
75.60 €
vlajky EU a SR Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Alžbeta Straková
61.60 €
služba - realizácia projektu Opatrenia 7.4 PRV Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: DRAVEO s.r.o.
1000.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
30.23 €
tlačivá, kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Zsolt Marczibal - Connect
62.71 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
27.21 €
fakturované služby rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
324.00 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.62 €
príručka verejného obstarávania Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Venity s.r.o.
19.00 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
nákup krovinorezu s prísl. Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mountfield SK s.r.o.
469.05 €
hlasové a nehlasové služby - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.17 €
preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
361.93 €
fakturované služby rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
hlasové a nehlasové služby - mobil Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
montáž vodomeru Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
32.51 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
299.07 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.17 €
služby verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
servisné poplatky za Geoportál Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: CLEERIO SK s.r.o. (predtým Geosense SK s.r.o.)
360.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
1820.14 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
prehliadka hasiacich prístrojov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
69.70 €
výkon techni PO 1. polrok 2016 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
278.49 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
27.22 €
služby verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
211.84 €
auditorské služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
540.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
služby verejného osvetlenia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
112.98 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
ASPI licencia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wolters Kluwer, s.r.o.
298.81 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.52 €
odvoz a zneškodnenie odpadov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
430.73 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.57 €
poplatok za používanie softweru Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
218.40 €
odvoz a zneškodnenie odpadov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ARGUSS s.r.o.
25.44 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
591.54 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
110.80 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
internet.prístup k portálu isamospráva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
149.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.54 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
10.37 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.41 €
príručka Súvzťažnosti pre VS Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
14.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
2327.78 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
297.99 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
struna 2,7 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Marian Richter - Viktória Hámor com.
100.20 €
ročný prístup na VSSR Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
84.00 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
243.81 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.40 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
vypracovanie strategického dokumentu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Kalmár Pavol, Mgr.
50.00 €
služby verejnosti Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Rozhlas a Televízia Slovenska
56.83 €
interiérová úprava OcÚ - vyúčtovanie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Imrich Kelemen - IMAL
1408.52 €
vypracovanie VZN o nakladaní s odpadmi Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Controleco s.r.o.
120.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
231.89 €
výmena radiátora, montáž vodovodu a odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Kečkéš František
210.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
9.08 €
vyúčtovanie spotreby plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-681.46 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
240.00 €
zálohová faktúra - interiérová úprava OcÚ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Imrich Kelemen - IMAL
1818.00 €
dohoda o platbách za dodávku elektrikej energie v rok 2016 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
289.00 €
vyúčtovanie spotreby el.en. Dom smútku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
23.20 €
vyúčtovanie spotreby el.en. Obecný úrad Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
1.33 €
vyúčtovanie spotreby el.en. verejné osvetlenie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
636.68 €
vyúčtovanie spotreby el.en. TJ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-1.96 €
vyúčtovanie spotreby el.en. KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-1.42 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
385.76 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
SW mzdy Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
204.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
2182.74 €
doména, webhosting, webstránka obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: WEBEX media s.r.o.
144.00 €
kľúčová schránka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: B2B Partner s.r.o.
33.60 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
výkon technika požiarnej ochrany 2.polrok 2015 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
ročný poplatok za používanie SW Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Asseco Solutions a.s.
129.38 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.72 €
obecné noviny 2016 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
67.60 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
320.74 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
prenájom poľnohospodárskej pôdy Odb.: Peter Vicze
Dod.: Obec Horný Pial
-687.04 €
prenájom poľnohospodárskej pôdy Odb.: Norbert Szántó
Dod.: Obec Horný Pial
-613.57 €
oprava vertikálnych žalúzií v KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TTCE s.r.o.
69.00 €
za vystavenia potvrdenia o bankovom účte Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prima banka SLovensko a.s.
6.00 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
587.44 €
darčeková nákupné poukážky COOP Jednota Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
270.00 €
poštovné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
6.20 €
systémový certifikátna HSM 4 roky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Disig a.s.
103.20 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
24.62 €
užívanie siete a konzol obecného rozhlasu na kamerový systém Odb.: Obecné siete s.r.o.
Dod.: Obec Horný Pial
992.50 €
kamerový systém obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Obecné siete s.r.o.
23820.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
361.93 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
382.38 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
archívne škatule Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: EMBA Trade spol. s r.o.
24.60 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
329.42 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
511.18 €
servisné poplatky za správu portálu Geosense Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: CLEERIO SK s.r.o. (predtým Geosense SK s.r.o.)
360.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Zsolt Marczibal - Connect
48.90 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
71.33 €
univerzálne skrine na spisy Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: B2B Partner s.r.o.
903.60 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
21.17 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
15.56 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
208.88 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
463.78 €
prehliadka hasiacich prístrojov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
61.90 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
540.00 €
inzercia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Petit Press, a.s. Div.Týždenníkov o.z.
52.80 €
výkon technika požiarnej ochrany 1.polrok 2015 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
aktualizácia programu ASPI za rok 2015 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wolters Kluwer, s.r.o.
298.81 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
335.92 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
528.62 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
rekonštrukcia fasády zvonice Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: S-ROOF s.r.o.
1449.44 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
511.18 €
struna 2,7 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o.
100.20 €
ročný poplatok za používanie SW Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
137.19 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
9.07 €
internet.prístup k portálu isamospráva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
149.00 €
zálohová faktúra Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: S-ROOF s.r.o.
1000.00 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
267.65 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
práca s manipulátorom Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Veľký Ďur
108.00 €
ročný prístup na VSSR Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
84.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
lehotné poistné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.92 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
184.22 €
dobropis za spotrebovanú elektriku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-192.26 €
dobropis za spotrebovanú elektriku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-17.89 €
dobropis za spotrebovanú elektriku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-0.65 €
dobropis za spotrebovanú elektriku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-0.19 €
za účasť na odbornom seminári Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
12.00 €
dobropis za spotrebovanú elektriku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-6.31 €
koncesionárske poplatky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Rozhlas a Televízia Slovenska
56.19 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
270.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
131.15 €
odborná publikácia pre poslancov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Združenie obcí - RVC samosprávy
46.40 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.17 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
243.81 €
dobropis za nedodaný tovar Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
-2.74 €
servisné poplatky a zriadenie aplikácie geoportál plus Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: CLEERIO SK s.r.o. (predtým Geosense SK s.r.o.)
600.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
514.78 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
209.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
94.76 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
209.00 €
dobropis za vrátené jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
-23.00 €
vyúčtovanie spotreby zem.plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-770.88 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
3.89 €
vyúčtovanie spotreby el.en. verejné osvetlenie Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
385.82 €
vyúčtovanie spotreby el.en. Obecný úrad Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
6.88 €
vyúčtovanie spotreby el.en. Dom smútku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
51.22 €
vyúčtovanie spotreby el.en. KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-17.75 €
vyúčtovanie spotreby el.en. TJ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-3.57 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
351.09 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.36 €
dohoda o platbách za opak.dodávku elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
276.00 €
za doménu, webhosting, webstránku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: WEBEX media s.r.o.
144.00 €
poistenie majetku obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.08 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
308.83 €
výkon technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
tlačivá dotaznikov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Občianske združenie V dlani Hrona
8.55 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
predplatné Obecné noviny 2015 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
67.60 €
licencie na SW vybavenie dane a poplatky 2015 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Asseco Solutions a.s.
129.38 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
723.92 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
511.18 €
nákupné poukážky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
7.77 €
doplnkové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: WEBEX media s.r.o.
18.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
347.83 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
vyúčtovanie lehotného poistného Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
26.55 €
zber, preprava a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
363.01 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
7.60 €
zber, preprava a zneškodnenie KO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
486.54 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
oprava miestnej komunikácie na cintoríne Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
900.00 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
11.43 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
zber, preprava a zneškodnenie KO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
278.49 €
120 l plastové nádoby s kolieskami Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: BINS s.r.o.
600.12 €
vypracovanie PHSR Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Kalmár Pavol, Mgr.
499.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
587.30 €
prehliadky hasiacich prístrojov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
33.10 €
výkon technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2013 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
504.00 €
doplatok za Obecné noviny 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
15.60 €
aktualizácie programu ASPI 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wolters Kluwer, s.r.o.
298.80 €
poplatok za poskytnutie informácie k auditu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prima banka SLovensko a.s.
60.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.79 €
zber, preprava a zneškodnenie KO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
284.99 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
lehotné poistné - poistenie majetku obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
133.76 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
575.54 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
internetový prístup k portálu iSamospráva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
149.00 €
predplatné dvojmesačníka Územná samospráva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: MUNICIPALIA a.s.
18.00 €
ohradové pletivo, vodiaci a viazací drát Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: STAVMAT Michal Hajtó
946.68 €
dodávka vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
7.62 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
334.84 €
ročný poplatok za používanie SW Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
137.19 €
poštovné za zverenú agendu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
25.25 €
upg programu na kataster nehnuteľností Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: SoftServis
106.80 €
vypracovanie Programu odpadového hospodárstva Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
240.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
245.98 €
príprava údajov z databázy katastra Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.00 €
struna do krovinorezov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o.
87.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
511.18 €
lehotné poistné pre poistenie majetku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.94 €
tlač poštových poukážok Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenská pošta a.s.
17.27 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
príprava Bezpečnostného projektu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ge-Va s.r.o.
150.00 €
prístup na stránku vssr - poradca podnikateľa Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
76.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
166.38 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
227.55 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
218.00 €
vyúčtovanie spotreby plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-686.56 €
doplnkové služby na webstránke Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: WEBEX media s.r.o.
14.40 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
16.19 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
1.44 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-11.63 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-331.36 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
-37.25 €
dodávka vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
3.80 €
za doménu, webhosting a zálohu webstránky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: WEBEX media s.r.o.
144.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
237.30 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2013 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prima banka SLovensko a.s.
39.96 €
dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
3288.00 €
poštovné za vykonávanú zverenú agendu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
15.00 €
poplatok za SW ASPI 2.polrok 2013 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RZMO TEKOV
129.81 €
mesačník Právo pre ROPO a obce 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: IURA EDITION spol. s r.o.
68.40 €
výkon technika PO za 2. polrok 2013 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
286.07 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.79 €
mesačník Účtovníctvo ROPO a obcí 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: IURA EDITION spol. s r.o.
69.60 €
Obecné noviny 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Inprost spol. s r.o.
52.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
traktor Starjet AJ 92 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: SOLID Plus s.r.o.
2590.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
511.18 €
knižná publikácia Ekonomické minimum hlavného kontrolóra Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: IURA EDITION spol. s r.o.
16.70 €
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
963.84 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.88 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
systémová podpora SW pre rok 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Asseco Solutions a.s.
129.38 €
stolové kalendáre na rok 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: SB Press s.r.o.
99.60 €
dodávka vody Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
13.96 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.92 €
preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
332.66 €
členský prípevok 2013 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Občianske združenie V dlani Hrona
55.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
doprava kameňa Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Marek Botka Autodoprava
184.80 €
lehotné poistné pre poistenie majetku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
zber a likvidácia komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
312.07 €
stavebný materiál Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: STAVMAT Michal Hajtó
449.74 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
oprava výtlkov miestnych komunikácií v intraviláne obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
477.36 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Le Chéque Dejéuner s.r.o.
623.56 €
zámková dlažby, obrubníky, preprava Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Stavivá Garaj s.r.o. Banská Bystrica
1372.61 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
zber a likvidácia komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
340.24 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
preprava piesku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Gubo František
448.80 €
audit účtovnej závierky za rok 2012 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
450.00 €
za vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
11.43 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
309.90 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
stavebný materiál Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: STAVMAT Michal Hajtó
1660.99 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Office Depot
252.90 €
prehliadka hasiacich prístrojov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
33.10 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
287.15 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
vyúčtovanie lehotného poistného Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
za výkon technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
20.00 €
prenosné ozvučenie ST-030 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ELMIKO - Miloš Kovačovič
157.20 €
poplatok za SW ASPI 1. polrok 2013 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RZMO TEKOV
129.91 €
vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
371.67 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.77 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
384.77 €
ročný poplatok za používanie SW Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
137.19 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
21.56 €
nákup tovaru Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
149.28 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
ročný prístup na vssr.sk Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
76.00 €
vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
195.05 €
vyúčtovanie lehotného poistného Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prvá Komunála Finančná a.s.
113.74 €
hlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
22.14 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Zsolt Marczibal - Connect
40.97 €
dodávka plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
vodné Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
3.80 €
dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TTCE s.r.o.
58.40 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
15.88 €
vývoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
210.22 €
dodávka zmeného plynu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
276.00 €
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny na základe zmluvy Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Komunal Energy s.r.o.
3605.76 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach v záujme zabráneniu šírenia afrického moru ošípaných upozorňuje občanov na povinnosť registrácie chovu ošípaných v termíne bezodkladne, najneskôr do 23.10.2020. Po tomto termíne bude občanom uložená pokuta v zmysle zákona. Registráciu je možné vykonať na základe inštruktáže na internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy: https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp alebo osobne na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Leviciach.

[ čítaj viac ]

Oznam farského úradu

Vážení občania a farníci, na základe nariadenia Vlády SR sú od 15. októbra 2020 až do odvolania povolené verejné bohoslužby s počtom maximálne 6 osôb, teda kňaz a 5 veriacich. Sväté omše sa v našej obci budú sláviť v zvyčajnom čase podľa rozpisu s úmyslom, ktorý ste si vopred nahlásili. Biskupi Slovenska nám na toto obdobie dali dišpez od účasti na nedeľnej svätej omši. Prosím vás o dodržiavanie nasledovných pravidiel: Na svätú omšu uprednostníme 5 členov rodiny, na ktorej úmysel bude slávená. Kostol otvoríme 10 minút pred svätou omšou. Prosím využite tento čas na tichú osobnú modlitbu. Počas svätej omše bude kostol zamknutý. Zároveň platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osobám v interiéri aj v exteriéri. Pre vysluhovanie ostatných sviatostí som vám k dispozícii. Prosím dohodnúť sa telefonicky na telefónnom čísle farského úradu 036/6386238. O ďaľších možnostiach vás budem postupne informovať. Igor Hanko, farár

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

6.10.2020 so začiatkom o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce

[ čítaj viac ]

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

- pre prevádzkové zariadenia - k noseniu rúšok - prekročenie hraníc - zákaz zhromažďovania

[ čítaj viac ]

Uznesenie Vády Slovenskej republiky o vyhlásení núdzového stavu na území SR

od 1. októbra 2020

[ čítaj viac ]