•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 156)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
12/2022 vlajky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Megatlač s. r. o.
37 €
11/2022 vodovodná prípojka Feketš Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra
381.07 €
10/2022 Microsoft365 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Alza.sk s. r. o.
35.90 €
9/2022 Avast Cleanup Premium Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Avast Software s.r.o.
19.08 €
8/2022 Avast Premium Security Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Avast Software s.r.o.
17.88 €
7/2022 záhradné lavičky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Merkury Market Slovakia s.r.o.
630 €
6/2022 ročná licencia do aplikácie elo.sk Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Odpadový hospodár s. r. o.
120 €
5/2022 ročný prístup VSSR Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o.
204 €
4/2022 oznámenie o PHaSR obce Horný Pial 2021-2030 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mgr. Mária Albertová
60 €
3/2022 webex nová lišta cookies na web obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: webex digital s.r.o.
36 €
2/2022 kancelárske potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Zsolt Marczibal - Connect
129.44 €
1/2022 úprava projektu Zelené obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. Ján Valach PhD.
250 €
13/2021 vypracovanie PHSR obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. Adriana Kapcová
500 €
12/2021 oprava komunálnej techniky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: HYDREK, spol. s r.o.
115.69 €
11/2021 inzercia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Petit Press, a.s. Div.Týždenníkov o.z.
84 €
10/2021 výpočtová technika Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Alza.sk s. r. o.
879.47 €
9/2021 čipová karta Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Disig a.s.
35 €
8/2021 isamosprava.sk, licencia Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
169 €
7/2021 PC reproduktory Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: NAY a.s.
14.99 €
6/2021 kancelárske a čistiace potreby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mira Office s.r.o.
53.10 €
Generované portálom Uradne.sk
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Návrh rozpočtu hospodárenia Obce Horný Pial na obdobie rokov 2023 - 2025

Návrh viacročného rozpočtu obce bol zverejnený na CUET, na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 27.11.2022. Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota na pripomienkovacie konanie k návrhu rozpočtu v súlade s § 9 ods. 2 v nadväznosti na § 6 ods. 4 až 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, t.j. do 7.12.2022.

[ čítaj viac ]

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

Starosta obce Horný Pial zvolávam týmto ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa uskutoční dňa: 22. novembra 2022 so začiatkom o 17:30 hod. V rokovacej miestnosti Obecného úradu v Hornom Piale....

[ čítaj viac ]

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Pial na 1. polrok 2023

Podľa § 18f, ods. 1, písm. b) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

[ čítaj viac ]

REFERENDUM 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

[ čítaj viac ]

Výsledky volieb do Nitrianskeho samosprávneho kraja 2022

volebná komisia Nitrianskeho samosprávneho kraja Vám v súlade s ustanovením § 158 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje výsledky volieb poslancov zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja a výsledky volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4