•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 297)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
138/2023 Zhotovenie webstránky obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: digitálna samospráva, s. r. o.
28.80 €
8/2023 prenájom kultúrneho domu Odb.: Matej Nagy
Dod.: Obec Horný Pial
200 €
7/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Matej Nagy
Dod.: Obec Horný Pial
20 €
442/2022 prenájom kultúrneho domu Odb.: Ivan Vajs
Dod.: Obec Horný Pial
200 €
433/2022 - waste tr. - dod.2 Dodatok 2 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu 11011227 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Waste transport a.s.
0 €
425/2022 prenájom hrobového miesta Odb.: Róbert Šivo, Ing.
Dod.: Obec Horný Pial
20 €
372/2022 Medinor nákupné poukážky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: MEDINOR s.r.o.
975 €
371/2022 Poskytnutie podpory NP Zelené obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
11 111.80 €
322/2022 prenájom kultúrneho domu Odb.: Terézia Mrázová
Dod.: Obec Horný Pial
150 €
321/2022 používanie klientskeho konta Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0 €
320/2022 licencia na hudbu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0 €
288/2022 audit audit účt. závierky 2021 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. Mária Gajdošová MG
840 €
286/2022 Slovanet služby internetu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovanet
8 €
278/2022 prenájom hrobového miesta Odb.: Vojtech Kucsera
Dod.: Obec Horný Pial
10 €
264/2022 Kúpna zmluva na pozemok Odb.: Andrea Titková
Dod.: Obec Horný Pial
856 €
271/2022 Kúpna zmluva na pozemok Odb.: Miroslava Bokkonová
Dod.: Obec Horný Pial
436 €
262/2022 predaj pozemku Odb.: Priska Csuková
Dod.: Obec Horný Pial
336 €
244/2022 prenájom kultúrneho domu Odb.: Július Dudáš
Dod.: Obec Horný Pial
100 €
236/2022 krátkodobý prenájom KD Odb.: Miroslava Maračeková
Dod.: Obec Horný Pial
100 €
234/2022 Obecné siete zmluva o sprac.osob.údajov-kamery Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Obecné siete s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horný Pial č. 3/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Horný Pial č. 4/2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Horný Pial

Na prijatí tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Horný Pial sa Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale uznieslo uznesením č. 40/2023 dňa 23.5.2023. Účinnosť nadobúda dňom 15. dňom zverejnenia , t.j. 10.6.2023.

[ čítaj viac ]

POZVÁNKA na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 23.5.2023 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce. Návrh programu:

[ čítaj viac ]

Očkovanie psov prosti besnote

MVDr. Dominika Biricová oznamuje občanom, držiteľom psov, že dňa 13.5.2023 v čase od 10:30 do 11:00 hod. bude pred budovou obecného úradu v Hornom Piale očkovať psov proti besnote. Nezabudnite si doniesť preukaz psa.

[ čítaj viac ]

ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

Dokument sa zverejňuje v súlade s § 14 ods. 5 zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie . Tvorí prílohu oznamu.

[ čítaj viac ]

Návrh Záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2022

Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu (t.j. 26.04.2023) začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9