•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
prenájom KD Odb.: Katarína Slaničanová
Dod.: Obec Horný Pial
35.00 €
prenájom hrobového miesta B -5 Odb.: Ing. Alžbeta Berkyová
Dod.: Obec Horný Pial
20.00 €
prenájom KD Odb.: Ing. Alžbeta Berkyová
Dod.: Obec Horný Pial
35.00 €
Havarijné poistenie motor. vozidla č. 2459000353 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
238.54 €
prenájom KD Odb.: Viktórie Hubková
Dod.: Obec Horný Pial
35.00 €
prenájom hrobového miesta B 6-2 Odb.: Július Pakši
Dod.: Obec Horný Pial
20.00 €
leasing traktora Johndeere Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UniCredit Leasing Slovakia a.s.
9406.20 €
prenájom priestorov KD Odb.: Ing. Andrej Šivo
Dod.: Obec Horný Pial
50.00 €
zhodnotenie alebo zneškodnenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Waste transport a.s.
0.00 €
dodatok k zmluve o zbere odpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
0.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Eva Húdiková
Dod.: Obec Horný Pial
10.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Miroslava Bokkonová
Dod.: Obec Horný Pial
10.00 €
darčekové nákupné poukážky pre dôchodcov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
služby pevnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Ondrej Kucsa
Dod.: Obec Horný Pial
30.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Július Pakši
Dod.: Obec Horný Pial
30.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Gejza Czíria
Dod.: Obec Horný Pial
30.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Ružena Hamarová
Dod.: Obec Horný Pial
20.00 €
prenájom KD Odb.: Zoltán Szántó
Dod.: Obec Horný Pial
35.00 €
Poskytovanie služieb v obl. CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
prenájom KD Odb.: Viliam Mikeš
Dod.: Obec Horný Pial
35.00 €
prenájom hrobového miesta B 5-1 Odb.: Zsolt Macák
Dod.: Obec Horný Pial
30.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. Michal Lacko, auditor
540.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
540.00 €
spolufinancovanie CVČ Levice Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
50.00 €
o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
224.49 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
nákup darčekových poukážok COOP Jednota Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
915.00 €
poskytnutie príspevku na vytvorenie 2 pracovných miest Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ÚPSVaR Levice
-8453.16 €
prenájom KD Odb.: Anna Potančoková
Dod.: Obec Horný Pial
35.00 €
prenájom KD Odb.: Silvia Stanková
Dod.: Obec Horný Pial
35.00 €
hudobná produkcia na hodovú zábavu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Viktor Guzman
50.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Anikó Adamiová
Dod.: Obec Horný Pial
35.00 €
prenájom hrobového miesta B 3-2 Odb.: Jolana Guničová
Dod.: Obec Horný Pial
30.00 €
o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podľa § 50j z.č. 5/2004 Z.z. Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ÚPSVaR Levice
-16906.32 €
prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Peter Pastorok - Pohrebné služby
0.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Eugen Szilva
Dod.: Obec Horný Pial
35.00 €
audit UZ 2016 - dodatok č.1 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
0.00 €
montáž a dodávka okien a dverí na šatne TJ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Róbert Varga - Robplast
1840.00 €
hudba na Majáles Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ľubomír Stojka
50.00 €
vypracovanie projektu na vybavenie detského ihriska k žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie
200.00 €
dodanie a užívaní informačných služieb Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
294.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Priska Csuková
Dod.: Obec Horný Pial
50.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Darina Nagyová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
dotácia z rozpočtu obce Reformovanej kresťanskej cirkvi Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor v Hornom Pial
Dod.: Obec Horný Pial
2000.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.00 €
zmena údajov dodávateľa Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
0.00 €
vytvorenie novej webstránky obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wbx s.r.o.
510.00 €
nákupné poukážky pre dôchodcov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
riadenie projektu z OP rozvoj vidieka MP Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: DRAVEO s.r.o.
2500.00 €
Príspevok na činnosť správcu IS DCOM Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
1.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2016 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
540.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Miroslava Bokkonová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
prenájom zábavných nafukovacích atrakciíí na deň detí Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Roman Roháč
130.00 €
systém združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ENVI-PAK a.s.
0.00 €
produkt Výhodne Kombi 24 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.03 €
kúpa mobilného telefónu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.00 €
postenie majetku obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
443.16 €
prenájom priestorov KD Odb.: Zoltán Szántó
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Horný Pial Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
2542.00 €
verejné služby na mobilný telefón pre starostu obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
úrazové poistenie 5190027184 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
22.75 €
prenájom priestorov KD Odb.: Tajana Belová
Dod.: Obec Horný Pial
33.00 €
prenájom pozemku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ladislav Lehocký
22.00 €
interiérová úprava obecného úradu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Imrich Kelemen - IMAL
3031.60 €
užívanie SW produktu SMOS Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
218.40 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Tibor Maraček
Dod.: Obec Horný Pial
8.50 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Silvia Kelemenová
Dod.: Obec Horný Pial
7.97 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Ľudovít Nagy
Dod.: Obec Horný Pial
16.99 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Katarína Macáková
Dod.: Obec Horný Pial
5.31 €
informačné a dátové služby elektronizácie samosprávy Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
nájom a prenájom poľnohospodárskj pôdy Odb.: Norbert Szántó
Dod.: Obec Horný Pial
739.24 €
nájom a prenájom poľnohospodárskj pôdy Odb.: Peter Vicze
Dod.: Obec Horný Pial
739.23 €
prenájom priestorov KD Odb.: Jolana Benčoková
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
nákupné poukážky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Adriana Szántó
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
o zbere a preprave oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
0.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Miroslava Bokkonová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
prenájom konzol obecného rozhlasu na kamerový systém obce Odb.: Obecné siete s.r.o.
Dod.: Obec Horný Pial
992.50 €
poskytnutie porealizačnej finančnej zábezpeky Obci H.Pial Odb.: Obecné siete s.r.o.
Dod.: Obecné siete s.r.o.
22827.50 €
kúpa a predaj kovového materiálu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ľudovít Húdik
99.43 €
dotácia na rekonštrukciu veže kostola v Hornom Piale 6 Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor v Hornom Pial
Dod.: Obec Horný Pial
1000.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Ivan Kántor
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
Poskytnutie nenávrat.finanč.príspevku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
19850.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Margita Majóová
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
zmluva o dielo - kamerový systém Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Obecné siete s.r.o.
23820.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Margita Majóová
23.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Ružena Kondlová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
združená dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
1500.00 €
auditorské práce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
540.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Michaela Hetényiová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Valéria Leváková
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom priestorov KD Odb.: Soňa Pappová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Josef Sláma
Dod.: Obec Horný Pial
3.98 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Monika Sládeková
Dod.: Obec Horný Pial
7.97 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Gizela Sebestyénová
Dod.: Obec Horný Pial
26.55 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Tibor Bogyó
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom priestorov KD Odb.: Jaroslav Valach
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
80.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Alexander Varga
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom priestorov KD Odb.: Alexander Varga
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
kúpa materiálu na strechu zvonice Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Peter Levák
190.98 €
prenájom priestorov KD Odb.: Milena Balážová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
Rekonštrukcia fasády zvonice Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: S-ROOF s.r.o.
2449.44 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Eugen Szilva
Dod.: Obec Horný Pial
21.24 €
prenájom priestorov KD Odb.: Eugen Szilva
Dod.: Obec Horný Pial
23.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Arpád Vicze
Dod.: Obec Horný Pial
7.97 €
prenájom priestorov KD Odb.: Silvia Kelemenová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
o prenájme priestorov domu kultúry Odb.: Margita Maračeková
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
poskytovanie verejných služieb - balík služieb Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
o prenájme priestorov domu kultúry Odb.: Viola Maračeková
Dod.: Obec Horný Pial
23.00 €
o prenájme hrobového miesta na pohrebisku Odb.: Gizela Molnárová
Dod.: Obec Horný Pial
5.30 €
nákupné poukážky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Anastázia Kisszucsánová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
o prenájme hrobového miesta na pohrebisku Odb.: Emerencia Ferencová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
o prenájme hrobového miesta na pohrebisku Odb.: Emerencia Ferencová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Elena Nagyová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
webová aplikácia Geosense Geoportal Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: CLEERIO SK s.r.o. (predtým Geosense SK s.r.o.)
240.00 €
audit účtovnej závierky obce za rok 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
540.00 €
Zmluva o odkúpení pozemku parc.č. 104/2 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Priska Csuková
45.00 €
vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Kalmár Pavol, Mgr.
499.00 €
dodávka bezpečnostného projektu ochany informačného systému osobných údajov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ge-Va s.r.o.
150.00 €
Licenčná zmluva č.003/2014/MI k prístupu na ASPI Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wolters Kluwer, s.r.o.
298.80 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Šimoni Tibor Mgr.
Dod.: Obec Horný Pial
23.89 €
prenájom hrobového miesta Odb.: František Slávik
Dod.: Obec Horný Pial
13.27 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Milan Didi
Dod.: Obec Horný Pial
23.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Irena Szántóová
Dod.: Obec Horný Pial
23.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: František Slávik
Dod.: Obec Horný Pial
23.00 €
zber, preprava a zhodnotenie zložiek KO - šatstvo,textílie,obuv Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Jozef Hladík
0.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Štefan Juhás
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Helena Juhásová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Matilda Juhásová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Miroslava Maračeková
Dod.: Obec Horný Pial
23.00 €
zber a vývoz odpadu zo septikov v objektoch Obce Horný Pial Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
0.00 €
dotácia na projekt Revitalizácia verejných priestranstiev Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Občianske združenie V dlani Hrona
2000.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Mária Trgiňová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Ondrej Trészka
Dod.: Obec Horný Pial
5.31 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Daniel Varga
Dod.: Obec Horný Pial
13.28 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Ľudovít Šivo
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Estera Mihaliková
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrobku Odb.: Ing. Andrej Šivo
Dod.: Obec Horný Pial
13.94 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Viola Nagyová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Gizela Csupraiová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Alexander Nagy
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Helena Juhásová
Dod.: Obec Horný Pial
18.59 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Irena Szántóová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Helena Vávrová
Dod.: Obec Horný Pial
3.98 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Silvová
Dod.: Obec Horný Pial
7.97 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Tibor Rajčáni
Dod.: Obec Horný Pial
5.31 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Mária Trgiňová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Ružena Ginčajová
Dod.: Obec Horný Pial
17.92 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Helena Vávrová
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Róbert Sebestyén
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Rumanová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Margita Vargová
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Gizela Šuranská
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Zuzana Mozdíková
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Viliam Macák
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Estera Géczi Tóthová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Dionýza Valachová
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Attila Paksi
Dod.: Obec Horný Pial
7.97 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Attila Paksi
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Gejza Nagy
Dod.: Obec Horný Pial
5.31 €
prebratie elektroodpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ARGUSS s.r.o.
0.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Helena Juhásová
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Ing. František Eliáš
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Ing. František Eliáš
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Margita Majóová
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Ladislav Juhász
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Július Varga
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Viola Maračeková
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Ružena Kondlová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Viliam Juhász
Dod.: Obec Horný Pial
21.24 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Magdaléna Patyiová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Gizela Sebestyénová
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Valéria Leváková
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Bc. Eva Szilvová
Dod.: Obec Horný Pial
13.28 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Estera Géczi Tóthová
Dod.: Obec Horný Pial
23.90 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Serena Petrášová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Ing. Ján Šály
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Imrich Bogyó
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Anastázia Kisszucsánová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Gizela Csupraiová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Arpád Vicze
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Rozália Kerniová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Ján Zsidó
Dod.: Obec Horný Pial
7.97 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Valéria Harová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Mgr. Barnabás Kovács
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Priska Csuková
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Gizela Csupraiová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Koloman Košuk
Dod.: Obec Horný Pial
26.55 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Helena Prandorffyová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
dodávka tovaru stavebných materiálov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: STAVMAT Michal Hajtó
1660.99 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Ľudovít Mésároš
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Melinda Mésárošová
Dod.: Obec Horný Pial
33.00 €
vedenie bežného účtu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prima banka SLovensko a.s.
0.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Valéria Leváková
Dod.: Obec Horný Pial
13.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Jaroslav Martinko
Dod.: Obec Horný Pial
23.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Nikoleta Szilvová
Dod.: Obec Horný Pial
56.00 €
odpredaj časti pozemku parc.č. 187 o výmere 165 m2 Odb.: Viktor Guzman a manž. Noémi
Dod.: Obec Horný Pial
330.00 €
zverejňovanie v Pohroní - dodávka týždenníka do domácností Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: VITUR s.r.o.
300.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Mária Rumanová
Dod.: Obec Horný Pial
7.97 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Tibor Nagy
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH - UPOZORNENIE

V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošipanych, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach dôrazne upozorňuje na zákaz nákupu ošipaných od neregistrovaných chovatel'ov a najmä na nelegálne nákupy z Mad'arska a Poľska. Hrozí tu vel'ké nebezpečenstvo zavlečenia vírusu AMO. Podl'a Trestného zákona č.300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov ten kto čo aj z nedbanlivosti spôsobi nebezpečenstvo zavlečenia, alebo rozširenia nákazlivej choroby domácich zvierat môže sa potrestat'podfa § 307 odňatím slobody na 6 mesiacov až do 5 rokov. Chovatelia sú povinní zaregistrovat' chov aj ked' chovajú iba jednu ošípanú a každý úhyn nahlásiť RVPS Levice.

[ čítaj viac ]

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach v súlade s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE dňom 02.08.2019 od 10:00 hod. pplk. Ing. Miroslav Rapčan v.r. riaditeľ

[ čítaj viac ]

Formulár - občan Nitrianskeho samosprávneho kraja

Vážený/á respondent/ka, dotazník, ktorý máte práve pred sebou, je zameraný na prieskum Vašich potrieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb v Nitrianskom kraji. Dotazník nám pomôže pri dopracovaní Koncepcie rozvoja sociálnych služieb, najmä správne sa rozhodnúť, na ktoré služby sa máme viac zamerať. Tento dotazník je určený pre všetkých obyvateľov Nitrianskeho kraja. Tých, ktorí sociálne služby už dnes využívajú, alebo ich táto oblasť zaujíma. Dotazník je anonymný a výsledky po ich spracovaní zverejneníme na webovej stránke kraja. Za Váš úprimný názor, čas a ochotu Vám vopred ďakujeme. S pozdravom, Nitriansky samosprávny kraj

[ čítaj viac ]

Dôležité upozornenie pre všetkých užívateľov náhradných pozemkov

Poslanec NR SR Ing. Martin Fecko, člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, upozorňuje všetkých občanov, ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu, nie vlastnú, ale cudziu (náhradnú) a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 31.októbra 2019 si usporiadali svoje užívacie vzťahy podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskej pôdy... Nevysporiadaním si tohto vzťahu do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania.

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

Starosta obce Horný Pial zvolávam týmto 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa uskutoční dňa 10.5.2019 o 17.00 hod. kancelárii starostu obce. Návrh programu zasadnutia tvorí prílohu tejto pozvánky.

[ čítaj viac ]