•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
darčekové nákupné poukážky pre dôchodcov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
služby pevnej telefónnej linky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Ondrej Kucsa
Dod.: Obec Horný Pial
30.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Július Pakši
Dod.: Obec Horný Pial
30.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Gejza Czíria
Dod.: Obec Horný Pial
30.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Ružena Hamarová
Dod.: Obec Horný Pial
20.00 €
prenájom KD Odb.: Zoltán Szántó
Dod.: Obec Horný Pial
35.00 €
Poskytovanie služieb v obl. CO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Bc.Jana Magdolenová
40.00 €
prenájom KD Odb.: Viliam Mikeš
Dod.: Obec Horný Pial
35.00 €
prenájom hrobového miesta B 5-1 Odb.: Zsolt Macák
Dod.: Obec Horný Pial
30.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. Michal Lacko, auditor
540.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2017 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
540.00 €
spolufinancovanie CVČ Levice Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
50.00 €
o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: TWINLOGY s.r.o.
224.49 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná linka Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
nákup darčekových poukážok COOP Jednota Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
915.00 €
poskytnutie príspevku na vytvorenie 2 pracovných miest Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ÚPSVaR Levice
-8453.16 €
prenájom KD Odb.: Anna Potančoková
Dod.: Obec Horný Pial
35.00 €
prenájom KD Odb.: Silvia Stanková
Dod.: Obec Horný Pial
35.00 €
hudobná produkcia na hodovú zábavu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Viktor Guzman
50.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Anikó Adamiová
Dod.: Obec Horný Pial
35.00 €
prenájom hrobového miesta B 3-2 Odb.: Jolana Guničová
Dod.: Obec Horný Pial
30.00 €
o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podľa § 50j z.č. 5/2004 Z.z. Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ÚPSVaR Levice
-16906.32 €
prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Peter Pastorok - Pohrebné služby
0.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Eugen Szilva
Dod.: Obec Horný Pial
35.00 €
audit UZ 2016 - dodatok č.1 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
0.00 €
montáž a dodávka okien a dverí na šatne TJ Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Róbert Varga - Robplast
1840.00 €
hudba na Majáles Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ľubomír Stojka
50.00 €
vypracovanie projektu na vybavenie detského ihriska k žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra Horné Požitavie
200.00 €
dodanie a užívaní informačných služieb Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
294.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Priska Csuková
Dod.: Obec Horný Pial
50.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Darina Nagyová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
dotácia z rozpočtu obce Reformovanej kresťanskej cirkvi Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor v Hornom Pial
Dod.: Obec Horný Pial
2000.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.00 €
zmena údajov dodávateľa Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
0.00 €
vytvorenie novej webstránky obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wbx s.r.o.
510.00 €
nákupné poukážky pre dôchodcov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
riadenie projektu z OP rozvoj vidieka MP Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: DRAVEO s.r.o.
2500.00 €
Príspevok na činnosť správcu IS DCOM Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
1.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2016 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
540.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Miroslava Bokkonová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
prenájom zábavných nafukovacích atrakciíí na deň detí Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Roman Roháč
130.00 €
systém združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ENVI-PAK a.s.
0.00 €
produkt Výhodne Kombi 24 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.03 €
kúpa mobilného telefónu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
49.00 €
postenie majetku obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
443.16 €
prenájom priestorov KD Odb.: Zoltán Szántó
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Horný Pial Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: GREP SLOVAKIA spol. s r.o.
2542.00 €
verejné služby na mobilný telefón pre starostu obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
24.59 €
úrazové poistenie 5190027184 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava
22.75 €
prenájom priestorov KD Odb.: Tajana Belová
Dod.: Obec Horný Pial
33.00 €
prenájom pozemku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ladislav Lehocký
22.00 €
interiérová úprava obecného úradu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Imrich Kelemen - IMAL
3031.60 €
užívanie SW produktu SMOS Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
218.40 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Tibor Maraček
Dod.: Obec Horný Pial
8.50 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Silvia Kelemenová
Dod.: Obec Horný Pial
7.97 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Ľudovít Nagy
Dod.: Obec Horný Pial
16.99 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Katarína Macáková
Dod.: Obec Horný Pial
5.31 €
informačné a dátové služby elektronizácie samosprávy Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
nájom a prenájom poľnohospodárskj pôdy Odb.: Norbert Szántó
Dod.: Obec Horný Pial
739.24 €
nájom a prenájom poľnohospodárskj pôdy Odb.: Peter Vicze
Dod.: Obec Horný Pial
739.23 €
prenájom priestorov KD Odb.: Jolana Benčoková
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
nákupné poukážky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Adriana Szántó
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
o zbere a preprave oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
0.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Miroslava Bokkonová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
prenájom konzol obecného rozhlasu na kamerový systém obce Odb.: Obecné siete s.r.o.
Dod.: Obec Horný Pial
992.50 €
poskytnutie porealizačnej finančnej zábezpeky Obci H.Pial Odb.: Obecné siete s.r.o.
Dod.: Obecné siete s.r.o.
22827.50 €
kúpa a predaj kovového materiálu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ľudovít Húdik
99.43 €
dotácia na rekonštrukciu veže kostola v Hornom Piale 6 Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor v Hornom Pial
Dod.: Obec Horný Pial
1000.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Ivan Kántor
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
Poskytnutie nenávrat.finanč.príspevku Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
19850.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Margita Majóová
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
zmluva o dielo - kamerový systém Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Obecné siete s.r.o.
23820.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Margita Majóová
23.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Ružena Kondlová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
združená dodávka elektriny Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: RIGHT POWER ENERGY s.r.o.
1500.00 €
auditorské práce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
540.00 €
prenájom priestorov KD Odb.: Michaela Hetényiová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Valéria Leváková
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom priestorov KD Odb.: Soňa Pappová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Josef Sláma
Dod.: Obec Horný Pial
3.98 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Monika Sládeková
Dod.: Obec Horný Pial
7.97 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Gizela Sebestyénová
Dod.: Obec Horný Pial
26.55 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Tibor Bogyó
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom priestorov KD Odb.: Jaroslav Valach
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
poskytovanie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
80.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Alexander Varga
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom priestorov KD Odb.: Alexander Varga
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
kúpa materiálu na strechu zvonice Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Peter Levák
190.98 €
prenájom priestorov KD Odb.: Milena Balážová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
Rekonštrukcia fasády zvonice Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: S-ROOF s.r.o.
2449.44 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Eugen Szilva
Dod.: Obec Horný Pial
21.24 €
prenájom priestorov KD Odb.: Eugen Szilva
Dod.: Obec Horný Pial
23.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Arpád Vicze
Dod.: Obec Horný Pial
7.97 €
prenájom priestorov KD Odb.: Silvia Kelemenová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
o prenájme priestorov domu kultúry Odb.: Margita Maračeková
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
poskytovanie verejných služieb - balík služieb Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.99 €
o prenájme priestorov domu kultúry Odb.: Viola Maračeková
Dod.: Obec Horný Pial
23.00 €
o prenájme hrobového miesta na pohrebisku Odb.: Gizela Molnárová
Dod.: Obec Horný Pial
5.30 €
nákupné poukážky Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
900.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Anastázia Kisszucsánová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
o prenájme hrobového miesta na pohrebisku Odb.: Emerencia Ferencová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
o prenájme hrobového miesta na pohrebisku Odb.: Emerencia Ferencová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Elena Nagyová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
webová aplikácia Geosense Geoportal Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: CLEERIO SK s.r.o. (predtým Geosense SK s.r.o.)
240.00 €
audit účtovnej závierky obce za rok 2014 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Interaudit Levice s.r.o.
540.00 €
Zmluva o odkúpení pozemku parc.č. 104/2 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Priska Csuková
45.00 €
vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Kalmár Pavol, Mgr.
499.00 €
dodávka bezpečnostného projektu ochany informačného systému osobných údajov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ge-Va s.r.o.
150.00 €
Licenčná zmluva č.003/2014/MI k prístupu na ASPI Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Wolters Kluwer, s.r.o.
298.80 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Šimoni Tibor Mgr.
Dod.: Obec Horný Pial
23.89 €
prenájom hrobového miesta Odb.: František Slávik
Dod.: Obec Horný Pial
13.27 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Milan Didi
Dod.: Obec Horný Pial
23.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Irena Szántóová
Dod.: Obec Horný Pial
23.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: František Slávik
Dod.: Obec Horný Pial
23.00 €
zber, preprava a zhodnotenie zložiek KO - šatstvo,textílie,obuv Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Jozef Hladík
0.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Štefan Juhás
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Helena Juhásová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Matilda Juhásová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Miroslava Maračeková
Dod.: Obec Horný Pial
23.00 €
zber a vývoz odpadu zo septikov v objektoch Obce Horný Pial Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Tekovská ekologická s.r.o.
0.00 €
dotácia na projekt Revitalizácia verejných priestranstiev Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Občianske združenie V dlani Hrona
2000.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Mária Trgiňová
Dod.: Obec Horný Pial
43.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Ondrej Trészka
Dod.: Obec Horný Pial
5.31 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Daniel Varga
Dod.: Obec Horný Pial
13.28 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Ľudovít Šivo
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Estera Mihaliková
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrobku Odb.: Ing. Andrej Šivo
Dod.: Obec Horný Pial
13.94 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Viola Nagyová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Gizela Csupraiová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Alexander Nagy
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Helena Juhásová
Dod.: Obec Horný Pial
18.59 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Irena Szántóová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Helena Vávrová
Dod.: Obec Horný Pial
3.98 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Silvová
Dod.: Obec Horný Pial
7.97 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Tibor Rajčáni
Dod.: Obec Horný Pial
5.31 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Mária Trgiňová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Ružena Ginčajová
Dod.: Obec Horný Pial
17.92 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Helena Vávrová
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Róbert Sebestyén
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Rumanová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Margita Vargová
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Gizela Šuranská
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Zuzana Mozdíková
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Viliam Macák
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Estera Géczi Tóthová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Dionýza Valachová
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Attila Paksi
Dod.: Obec Horný Pial
7.97 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Attila Paksi
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Gejza Nagy
Dod.: Obec Horný Pial
5.31 €
prebratie elektroodpadu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: ARGUSS s.r.o.
0.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Helena Juhásová
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Ing. František Eliáš
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Ing. František Eliáš
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Margita Majóová
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Ladislav Juhász
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Július Varga
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Viola Maračeková
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Ružena Kondlová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Viliam Juhász
Dod.: Obec Horný Pial
21.24 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Magdaléna Patyiová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Gizela Sebestyénová
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Valéria Leváková
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Bc. Eva Szilvová
Dod.: Obec Horný Pial
13.28 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Estera Géczi Tóthová
Dod.: Obec Horný Pial
23.90 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Serena Petrášová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Ing. Ján Šály
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Imrich Bogyó
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Anastázia Kisszucsánová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Gizela Csupraiová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Arpád Vicze
Dod.: Obec Horný Pial
10.62 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Rozália Kerniová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Ján Zsidó
Dod.: Obec Horný Pial
7.97 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Valéria Harová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Mgr. Barnabás Kovács
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Priska Csuková
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Gizela Csupraiová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Koloman Košuk
Dod.: Obec Horný Pial
26.55 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Helena Prandorffyová
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
dodávka tovaru stavebných materiálov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: STAVMAT Michal Hajtó
1660.99 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Ľudovít Mésároš
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Melinda Mésárošová
Dod.: Obec Horný Pial
33.00 €
vedenie bežného účtu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Prima banka SLovensko a.s.
0.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Valéria Leváková
Dod.: Obec Horný Pial
13.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Jaroslav Martinko
Dod.: Obec Horný Pial
23.00 €
prenájom priestorov kultúrneho domu Odb.: Nikoleta Szilvová
Dod.: Obec Horný Pial
56.00 €
odpredaj časti pozemku parc.č. 187 o výmere 165 m2 Odb.: Viktor Guzman a manž. Noémi
Dod.: Obec Horný Pial
330.00 €
zverejňovanie v Pohroní - dodávka týždenníka do domácností Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: VITUR s.r.o.
300.00 €
hlasové a nehlasové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
prenájom miesta na hrob Odb.: Mária Rumanová
Dod.: Obec Horný Pial
7.97 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Tibor Nagy
Dod.: Obec Horný Pial
15.93 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

sa bude konať dňa 26. 11. 2018 so začiatkom o 17:00 hod. v Dome kultúry v Hornom Piale

[ čítaj viac ]

Najbližší zber triedeného odpadu

Oznamujeme občanom že v mesiaci november sa uskutoční zber vytriedených plastov a skla dňa 23.novembra 2018.

[ čítaj viac ]

Výsledky volieb na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva obce Horý Pial

počet zapísaných voličov : 227 počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania: 130 počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 128 počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce : 116

[ čítaj viac ]

Oznámenie obce podľa § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Obec Horný Pial v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť :

[ čítaj viac ]

Oznámenie o pristavení veľkokapacitného kontajnera na zber objemného odpadu

Oznámenie o pristavení veľkokapacitného kontajnera na objemný odpad z domácností k budove obecného úradu v Hornom Piale v dňoch 26. - 29. októbra 2018. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Objemný odpad možno v určených termínoch vysýpať do určených veľko-objemových kontajnerov (ďalej sa uvádza len skratka VOK) Objemný odpad sa odovzdáva rozobraný na základné časti. Objemný odpad a Drobný stavebný odpad NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA BEŽNÝ ODPAD. Sú to komunálne odpady, hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, opotrebované pneumatiky, (ak sú súčasťou KO) a podobne. môže ísť o odpad pod katalógovým číslom 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, atď.. Patrí sem: nábytok, kuchynské linky, police, stoly, stoličky, kreslá, gauče, lavice, okná, umývadlá, toalety, radiátory, koberce, linoleá, bojlery, drobné stavebné odpady Nepatrí sem: znečistený veľko-objemový odpad ani odpad s obsahom škodlivín: elektroodpad z domácnosti ako napríklad práčky, chladničky, drobné elektrospotrebiče, počítače, tlačiarne, rozhlasové a televízne prijímače, svietidlá, žiarivky, výbojky, kyseliny, rozpúšťadlá, farby, batérie, akumulátory, oleje a tuky, pneumatiky.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4 5 6