•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 264)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
276/2021 Zmluva o hudobnej produkcii Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Dezider Besse
160 €
270/2021 kúpna zmluva k predmetu lízingu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: UniCredit Leasing Slovakia a.s.
1.2 €
268/2021 prenájom hrobového miesta Odb.: Eva Kolompárová ml.
Dod.: Obec Horný Pial
10 €
225/2021 Nájomná zmluva KD Odb.: Bc. Erika Sléherová
Dod.: Obec Horný Pial
100 €
219/2021 zber a odvoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: INTA, s.r.o.
0.25 €
209/2021 internet zdarma Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovanet
218/2021 bezplatné užívanie rozvodov MR na digitálne siete Odb.: Obecné siete s.r.o.
Dod.: Obec Horný Pial
179/2021 prenájom hrobového miesta Odb.: Arpád Pakši
Dod.: Obec Horný Pial
30 €
163/2021 TCom pevná poskytovanie služieb pevnej telefónnej siete Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovak Telekom a.s.
19.9 €
148/1/2021 Slovanet prenájom pozemku a stožiara Odb.: Slovanet
Dod.: Obec Horný Pial
300 €
148/2021 internet internet zdarma Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Slovanet
109/2021 - dodatok zmluvy ŠÚSR výpožička tabletu Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
98/2021 - Ref.kresť.cirkev nájomná zmluva k pozemku - cintorín Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor v Hornom Pial
1 €
84/2021 - Adamkovič audit účt.závierky 2020 Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
700 €
78/2021 Waste transport zber, preprava a zneškodnenie KO Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Waste transport a.s.
68/2021 - RK cirkev D.Pial nájomná zmluva k pozemku - cintorín Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dolný Pial
1 €
58/2021 prenájom hrobového miesta Odb.: Irena Szántóová
Dod.: Obec Horný Pial
20 €
50/2021 odpredaj časti pozemku Odb.: Csaba Feketš
Dod.: Obec Horný Pial
120 €
13/2021 Remek Nitra softwerové služby Odb.: Obec Horný Pial
Dod.: Remek s.r.o.
450 €
253/2020 prenájom hrobového miesta Odb.: Ružena Juhásová
Dod.: Obec Horný Pial
30 €
Generované portálom Uradne.sk
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

sa bude konať dňa 22. októbra 2021 so začiatkom o 18:00 hod.

[ čítaj viac ]

12. októbra 2021 - zber odpadu s obsahom škodlivín a elektroodpadu

Elektroodpad a ostatné odpady vyložte v deň zberu ráno ku bránke pred rodinným domom takým spôsobom, že nie je k nemu možný voľný prístup tretích osôb, aby nedochádzalo k jeho odcudzeniu a následnému rozobratiu, pričom zvyšné časti ostávajú pohodené na verejnom priestranstve alebo v intraviláne či extraviláne obce .

[ čítaj viac ]

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

17.9.2021 so začiatkom o 18:00 hod.

[ čítaj viac ]

Hodová sobota 11.9.2021

Srdečne vás pozývame na kultúrne hudobné predstavenie, ktoré sa bude konať v sobotu 11. septembra 2021 na voľnej ploche pri kultúrnom dome v Hornom Piale so začiatkom o 15:00 hodine. Ako prvých si môžete vypočuť dychovú kapelu z Pečenic, o 17:00 hodine folklórny súbor Lipka z Tehly a večer od 19:00 hod. sa môžete zabaviť na diskotéke. V súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva sa akcie môžu zúčastniť všetci občania očkovaní aj neočkovaní, tzv. "základ", za dodržania protipandemických opatrení a to je po celý čas mať nasadené rúško, dodržať odstup a dezinfikovať si ruky. Tešia sa na vás organizátori.

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horný Pial

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale, v súlade s § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale č.151/2021 zo dňa 10.08.2021 v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Horný Pial

[ čítaj viac ]