•  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 19.03.2019

- v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabepečenia volieb do Európskeho parlamentu, ktoré s abudú konať dňa 25. mája 2019  Obec Horný Pial zverejňuje emialovú adresu, na ktorú môžu politické strany adresovať delegácie členov a náhrdníkov do okrskovej volebnej komisie č.1 v obci Horný Pial: 

starosta@hornypial.sk

- oprávnení voliči zapísaní do zoznamu voličov v obci Horný Pial môžu adresovať svoje žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu na emailovú adresu obce :

podatelna@hornypial.sk 

- požiadať o zaslanie hlasovacieho preukazu poštou môžu oprávnení voliči do 5.5.2019

- hlasovacie preukazy osobne si môžu oprávnení voliči vyzdvyhnúť osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby v úradných hodinách obce najneskôr do 24.5.2019.

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

V súlade s § 2 ods. 2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam týmto 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2020 o 17.30 hod. na Obecnom úrade. Návrh programu zasadnutia tvorí prílohu tejto pozvánky.

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU...

[ čítaj viac ]

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

v celom katastrálnom území okresu Levice dňom 9.6.2020.

[ čítaj viac ]

Opatrenie ÚVZ SR - e-karanténa

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 9.6.2020 so začiatkom o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Hornom Piale.

[ čítaj viac ]