•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 19.03.2019

- v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabepečenia volieb do Európskeho parlamentu, ktoré s abudú konať dňa 25. mája 2019  Obec Horný Pial zverejňuje emialovú adresu, na ktorú môžu politické strany adresovať delegácie členov a náhrdníkov do okrskovej volebnej komisie č.1 v obci Horný Pial: 

starosta@hornypial.sk

- oprávnení voliči zapísaní do zoznamu voličov v obci Horný Pial môžu adresovať svoje žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu na emailovú adresu obce :

podatelna@hornypial.sk 

- požiadať o zaslanie hlasovacieho preukazu poštou môžu oprávnení voliči do 5.5.2019

- hlasovacie preukazy osobne si môžu oprávnení voliči vyzdvyhnúť osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby v úradných hodinách obce najneskôr do 24.5.2019.

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Oznámenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.

pre všetkých odberateľov

[ čítaj viac ]

Výzva Západoslovenskej distribučnej a.s.

[ čítaj viac ]

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 2020

sa budú konať v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. Dôležité informácie pre voliča si prečítajte v priloženom dokumente alebo na stránke Ministerstva vnútra SR pod odkazom https://www.minv.sk/?volby-nrsr

[ čítaj viac ]

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 2020 - informácie o voľbe poštou

V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, konkrétne zabezpečením hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia podľa § 60 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva usmerňujeme voličov nasledovne:

[ čítaj viac ]

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH - UPOZORNENIE

V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošipanych, Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach dôrazne upozorňuje na zákaz nákupu ošipaných od neregistrovaných chovatel'ov a najmä na nelegálne nákupy z Mad'arska a Poľska. Hrozí tu vel'ké nebezpečenstvo zavlečenia vírusu AMO. Podl'a Trestného zákona č.300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov ten kto čo aj z nedbanlivosti spôsobi nebezpečenstvo zavlečenia, alebo rozširenia nákazlivej choroby domácich zvierat môže sa potrestat'podfa § 307 odňatím slobody na 6 mesiacov až do 5 rokov. Chovatelia sú povinní zaregistrovat' chov aj ked' chovajú iba jednu ošípanú a každý úhyn nahlásiť RVPS Levice.

[ čítaj viac ]