•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 19.03.2019

- v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabepečenia volieb do Európskeho parlamentu, ktoré s abudú konať dňa 25. mája 2019  Obec Horný Pial zverejňuje emialovú adresu, na ktorú môžu politické strany adresovať delegácie členov a náhrdníkov do okrskovej volebnej komisie č.1 v obci Horný Pial: 

starosta@hornypial.sk

- oprávnení voliči zapísaní do zoznamu voličov v obci Horný Pial môžu adresovať svoje žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu na emailovú adresu obce :

podatelna@hornypial.sk 

- požiadať o zaslanie hlasovacieho preukazu poštou môžu oprávnení voliči do 5.5.2019

- hlasovacie preukazy osobne si môžu oprávnení voliči vyzdvyhnúť osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby v úradných hodinách obce najneskôr do 24.5.2019.

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru - do odvolania

OR HaZZ v Leviciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru v celom katastri okresu Levice od 17. apríla do odvolania

[ čítaj viac ]

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - oznámenie o strategickom dokumente

Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja je strategický dokument, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie +5, 10, 20 a 30 rokov. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. Očakávaným cieľom strategického dokumentu bude získanie takých podkladov, ktoré svojím obsahom : ? aktualizujú reálne trendy dopravných charakteristík, ? vytvoria základ pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy, ? navrhnú efektívny a udržateľný dopravný systém.

[ čítaj viac ]

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

informácia pre voličov a pre politické strany

[ čítaj viac ]

ZBER ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

dňa 8. marca 2019 sa uskutoční v obci zber vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok. Odpad v deň zberu vyložte pred bránky svojich domov.

[ čítaj viac ]

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

ORHaZZ v Leviciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v katastri okresu Levice dňom 4.3.2019 od 8:00 hod.

[ čítaj viac ]