•  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

 05.06.2020

NÁVRH  PROGRAMU

9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa  9.6.2020 o 17:00 hod.  v kultúrnom dome v Hornom Piale

              1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

              3. Schválenie programu 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

              4. Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce

Predkladá: Ľudovít Húdik, starosta obce

5. Interpelácie poslancov

              6. Záver

                                                                                                              Ľudovít   H ú d i k, v.r.

                                                                                                                      starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    5.6.2020  

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: -
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Štvrtok: -
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

v celom katastrálnom území okresu Levice dňom 3.9.2020.

[ čítaj viac ]

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

[ čítaj viac ]

Oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk - Matej Peleš

zásielka uložená na pošte v Dolnom Piale od 20.8.2020 - 7.9.2020

[ čítaj viac ]

Oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk - Silvia Vávrová

zásielka uložená na pošte v Dolnom Piale od 20.8.2020 - do 7.9.2020

[ čítaj viac ]

Oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk na pošte - Juraj Baláž

miesto uloženia: pošta Dolný Pial od: 14.8.2020 do: 31.8.2020

[ čítaj viac ]