•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial - oznámenie

 03.12.2020

NÁVRH  PROGRAMU

13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 

8.12.2020 o 17:45 hod.  na Obecnom úrade

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023  a Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023
 6. Návrh VZN obce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom
 7. Návrh VZN obce č. 2/2021 o poplatku za komunálne odpady a DSO
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
 9. Predaj časti pozemku obce  žiadateľovi CS. Feketšovi
 10. Prenájom pozemkov obce – predĺženie nájomných zmlúv
 11. Návrh na vstup obce do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov
 12. Návrh na vyplatenie ročných odmien poslancom obecného zastupiteľstva
 13. Plán rokovaní OZ v roku 2021
 14. Rôzne informácie starostu obce
 15. Interpelácie poslancov
 16. Záver

                                                                                                              Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                      starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    3.12.2020  

   Informačné kancelárie pre obete trestných činov
  24 / 03 / 2021

  Informačné kancelárie pre obete trestných činov

  Ministerstvo vnútra SR v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov, ktoré sú zamerané na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže. Ich hlavnou úlohou je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a sprostredkovanie poskytovania služieb ako sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora.


  1 2 3 4 5 6 7 8
  Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok: -
  Streda: 08:00 - 12:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Elektronické služby obce

  Návštevnosť

  Novinky

  Informačné kancelárie pre obete trestných činov

  Ministerstvo vnútra SR v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov, ktoré sú zamerané na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi a obete z radov mládeže. Ich hlavnou úlohou je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a sprostredkovanie poskytovania služieb ako sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora.

  [ čítaj viac ]

  Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Dolnom Piale - oznam

  [ čítaj viac ]

  14. rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial dňa 23.02.2021

  [ čítaj viac ]

  Ako sa prihlásiť na očkovanie proti Covid - 19 ?

  Vážení občania, na tomto linku https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php sa dá prihlásiť na čokovanie proti Covid-19. Samozrejme, treba sledovať stránku s tým, kedy a ktoré kategórie je možné prihlásiť na očkovanie. V prípade ak potrebujete našu pomoc, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo osobne, radi Vám pomôžeme. https://korona.gov.sk/vakcinacia/

  [ čítaj viac ]

  2. kolo skríningového testovania obyvateľov na Covid-19

  Skríningové testovanie obyvaateľov na COVID-19 v obci Dolný Pial sa uskutoční dňa 30.1.2021 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. v telocvični Základnej školy v Dolnom Piale . Pre objednávanie a registráciu je spustený registračný link s formulárom, kde sa občania môžu objednávať na presne určený čas. Občania, ktorí nemajú prístup na internet sa môžu objednať telefonicky na Obecnom úrade v Dolnom Piale na čísle 036/6386300 alebo 036/6386229 počas úradných hodín alebo na Obecnom úrade v Hornom Piale na tel.čísle 036/6386131. Link:https://services.bookio.com/obec-dolny-pial/widget?lang=sk

  [ čítaj viac ]