•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial - oznámenie

 03.12.2020

NÁVRH  PROGRAMU

13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 

8.12.2020 o 17:45 hod.  na Obecnom úrade

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023  a Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023
 6. Návrh VZN obce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom
 7. Návrh VZN obce č. 2/2021 o poplatku za komunálne odpady a DSO
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
 9. Predaj časti pozemku obce  žiadateľovi CS. Feketšovi
 10. Prenájom pozemkov obce – predĺženie nájomných zmlúv
 11. Návrh na vstup obce do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov
 12. Návrh na vyplatenie ročných odmien poslancom obecného zastupiteľstva
 13. Plán rokovaní OZ v roku 2021
 14. Rôzne informácie starostu obce
 15. Interpelácie poslancov
 16. Záver

                                                                                                              Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                      starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    3.12.2020  

  1 2 3 4 5 6 7 8
  Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok: -
  Streda: 08:00 - 12:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Elektronické služby obce

  Návštevnosť

  Novinky

  Vážení občania!

  V zmysle usmernenia k uzneseniu Vlády SR č. 30 zo dňa 17. januára 2021 na zabezpečenie vykonávania nevyhnutných činností v zmysle § 10/12 od 27. januára 2021 sa môže povoliť vstup na Obecný úrad v Hornom Piale iba osobám, ktoré sa preukážu negatívnym antigénovým alebo PCR testom na úrenosnú chorobu Covid-19.

  [ čítaj viac ]

  Informácie o testovaní na Covid-19 pre občanov našej obce

  v dňoch 23.1.2021 a 24.1.2021 v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod. v telocvični Základnej školy v Dolnom Piale .

  [ čítaj viac ]

  Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021

  [ čítaj viac ]

  OD 15.12.2020 Z DÔVODU PREVENTÍVNYCH OPATRENÍ OBECNÝ ÚRAD ZATVORENÝ DO BLIŽŠIE NEURČENÉHO ČASU KONTAKTUJTE NÁS VÝLUČNE TELEFONICKY, E-MAILOM, ALEBO ELEKTRONICKOU POŠTOU

  Tel.č. starosta: 0903 023 061 Tel.č. úradníčka: 0903 800 650 e-mail: obechpial@gmail.com elektronicky, pokiaľ máte OP s čipom : cez www.slovensko.sk

  [ čítaj viac ]

  13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial - oznámenie

  13. rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial sa bude konať dňa 8. decembra 2020 so začiatkom o 17:45 hod. v kancelárii starostu obce za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení.

  [ čítaj viac ]