•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial - oznámenie

 03.12.2020

NÁVRH  PROGRAMU

13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 

8.12.2020 o 17:45 hod.  na Obecnom úrade

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial  
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023  a Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023
 6. Návrh VZN obce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom
 7. Návrh VZN obce č. 2/2021 o poplatku za komunálne odpady a DSO
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2021
 9. Predaj časti pozemku obce  žiadateľovi CS. Feketšovi
 10. Prenájom pozemkov obce – predĺženie nájomných zmlúv
 11. Návrh na vstup obce do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov
 12. Návrh na vyplatenie ročných odmien poslancom obecného zastupiteľstva
 13. Plán rokovaní OZ v roku 2021
 14. Rôzne informácie starostu obce
 15. Interpelácie poslancov
 16. Záver

                                                                                                              Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                      starosta obce

Na úradnej tabuli obce a na domovskej internetovej stránke obce Horný Pial

Vyvesené dňa:    3.12.2020  

  1 2 3 4 5 6 7 8
  Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
  Streda: 08:00 - 12:00
  Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Elektronické služby obce

  Návštevnosť

  Novinky

  Aj použitý kuchynský olej má hodnotu

  a preto ho nevylievajte do výlevky, dá sa ešte využiť. Ekologický zber a spracovanie, kde sa ráta každé množstvo oleja, ponúka občanom možnosť odovzdať použitý kuchynský olej na vybranom mieste v obci.

  [ čítaj viac ]

  Poplatky za odpad - plagát

  otvoríte po kliknutí na nadpis

  [ čítaj viac ]

  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

  v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 17.06.2021 od 08:00 hod. do odvolania

  [ čítaj viac ]

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ján Bukai (1977) a Mária Rafaelová (1982)

  [ čítaj viac ]

  15. rokovanie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial dňa 13.05.2021

  [ čítaj viac ]