•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Aj použitý kuchynský olej má hodnotu

 11.07.2021

Aj použitý kuchynský olej má hodnotu

a preto ho nevylievajte do výlevky, dá sa ešte využiť. Ekologický zber a spracovanie, kde sa ráta každé množstvo oleja, ponúka občanom možnosť odovzdať použitý kuchynský olej na
vybraných miestach v obci a zberných dvoroch.
Použitý kuchynský olej zanáša kanalizáciu, priťahuje nepríjemné hlodavce a znečisťuje vodu. Separovaním použitého kuchynského oleja tak chránite nielen životné prostredie, ale ušetríte si aj náklady na opravy upchatých kanalizácií či deratizáciu.
     Na zber je vhodný akýkoľvek rastlinný kuchynský olej – po vyprážaní, z fritéz, ale aj taký, ktorý slúžil ako nálev potravín – rýb, zeleniny či syra. Dôležité je zbierať čistý olej. Najlepšie je ho zliať cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo originálneho obalu.
Pár užitočných rád a informácií
  • Použitý kuchynský olej do kanalizácie nepatrí!
Vylievanie použitého jedlého oleja do kanalizačného systému predstavuje veľkú environmentálnu záťaž. Dochádza tým k poškodzovaniu chodu čistiarní odpadových vôd,
ovplyvnenie kvality povrchových aj spodných vôd a kontaminácii pitnej vody.
Vylievanie olejov a tukov do kanalizácie môže spôsobiť upchatie odpadového vedenia. V takom prípade sa na čistenie používajú vysoko účinne chemikálie, čím sa do odpadových vôd dostávajú ďalšie škodlivé látky. Je teda v záujme všetkých, aby sa táto vysoká záťaž pre životné prostredie čo najrýchlejšie znížila. Pre zaujímavosť uvádzame, že 1 kg oleja môže znečistiť až niekoľko tisíc litrov vody.
  • Kam s olejom v obci?
Z pohľadu ochrany životného prostredia je dôležité, aby zber a manipulácia s použitými olejmi a tukmi bol realizovaný tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaminácii zberných miest
olejom. Použité oleje a tuky, či už v domácnostiach alebo reštauračných zariadeniach, jednoducho prelievame do príručných nádob poprípade do PET fliaš. Po naplnení a uzavretí
prenášame nádoby a fľaše k veľkoobjemovým zberným nádobám umiestnených či už na zberných dvoroch, verejných priestranstiev alebo parkoviskách. Olej v riadne uzavretej
nádobe (PET fľaši) vkladáme priamo do zberného kontajnera.
Chráňme spoločne svoje okolie aj správnym separovaním odpadu
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR

[ čítaj viac ]

Inflačná pomoc Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial , dňa 27.6.2022 so začiatkom o 18:00 hod.

[ čítaj viac ]

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra

Vážení občania, Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu. Odčítajte stav Vášho vodomeru a nahláste ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. Urobte tak najneskôr do 1. júla 2022 a zapojte sa do súťaže o dovolenku v hodnote 2500 EUR a ďalších 99 vecných cien. Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

[ čítaj viac ]

Zámer obce odpredať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

v súlade s § 9 a) ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer odpredať majetok obce. https://www.hornypial.sk/--2-421-zamer-obce-odpredat-pozemky-sposobom-hodnym-osobitneho-zretela-

[ čítaj viac ]