•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Aj použitý kuchynský olej má hodnotu

 11.07.2021

Aj použitý kuchynský olej má hodnotu

a preto ho nevylievajte do výlevky, dá sa ešte využiť. Ekologický zber a spracovanie, kde sa ráta každé množstvo oleja, ponúka občanom možnosť odovzdať použitý kuchynský olej na
vybraných miestach v obci a zberných dvoroch.
Použitý kuchynský olej zanáša kanalizáciu, priťahuje nepríjemné hlodavce a znečisťuje vodu. Separovaním použitého kuchynského oleja tak chránite nielen životné prostredie, ale ušetríte si aj náklady na opravy upchatých kanalizácií či deratizáciu.
     Na zber je vhodný akýkoľvek rastlinný kuchynský olej – po vyprážaní, z fritéz, ale aj taký, ktorý slúžil ako nálev potravín – rýb, zeleniny či syra. Dôležité je zbierať čistý olej. Najlepšie je ho zliať cez sitko do čistej a suchej PET fľaše alebo originálneho obalu.
Pár užitočných rád a informácií
  • Použitý kuchynský olej do kanalizácie nepatrí!
Vylievanie použitého jedlého oleja do kanalizačného systému predstavuje veľkú environmentálnu záťaž. Dochádza tým k poškodzovaniu chodu čistiarní odpadových vôd,
ovplyvnenie kvality povrchových aj spodných vôd a kontaminácii pitnej vody.
Vylievanie olejov a tukov do kanalizácie môže spôsobiť upchatie odpadového vedenia. V takom prípade sa na čistenie používajú vysoko účinne chemikálie, čím sa do odpadových vôd dostávajú ďalšie škodlivé látky. Je teda v záujme všetkých, aby sa táto vysoká záťaž pre životné prostredie čo najrýchlejšie znížila. Pre zaujímavosť uvádzame, že 1 kg oleja môže znečistiť až niekoľko tisíc litrov vody.
  • Kam s olejom v obci?
Z pohľadu ochrany životného prostredia je dôležité, aby zber a manipulácia s použitými olejmi a tukmi bol realizovaný tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaminácii zberných miest
olejom. Použité oleje a tuky, či už v domácnostiach alebo reštauračných zariadeniach, jednoducho prelievame do príručných nádob poprípade do PET fliaš. Po naplnení a uzavretí
prenášame nádoby a fľaše k veľkoobjemovým zberným nádobám umiestnených či už na zberných dvoroch, verejných priestranstiev alebo parkoviskách. Olej v riadne uzavretej
nádobe (PET fľaši) vkladáme priamo do zberného kontajnera.
Chráňme spoločne svoje okolie aj správnym separovaním odpadu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

17.9.2021 so začiatkom o 18:00 hod.

[ čítaj viac ]

Hodová sobota 11.9.2021

Srdečne vás pozývame na kultúrne hudobné predstavenie, ktoré sa bude konať v sobotu 11. septembra 2021 na voľnej ploche pri kultúrnom dome v Hornom Piale so začiatkom o 15:00 hodine. Ako prvých si môžete vypočuť dychovú kapelu z Pečenic, o 17:00 hodine folklórny súbor Lipka z Tehly a večer od 19:00 hod. sa môžete zabaviť na diskotéke. V súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva sa akcie môžu zúčastniť všetci občania očkovaní aj neočkovaní, tzv. "základ", za dodržania protipandemických opatrení a to je po celý čas mať nasadené rúško, dodržať odstup a dezinfikovať si ruky. Tešia sa na vás organizátori.

[ čítaj viac ]

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Horný Pial

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Piale, v súlade s § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornom Piale č.151/2021 zo dňa 10.08.2021 v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Horný Pial

[ čítaj viac ]

Mimoriadne núdzové opatrenia v súvislosti s africkým morom ošípaných

Jozef Bíreš - ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v Bratislave vydal rozhodnutie dňa 02. augusta 2021 Č. j.: 7885/2021 - 100 ...

[ čítaj viac ]

Aj použitý kuchynský olej má hodnotu

a preto ho nevylievajte do výlevky, dá sa ešte využiť. Ekologický zber a spracovanie, kde sa ráta každé množstvo oleja, ponúka občanom možnosť odovzdať použitý kuchynský olej na vybranom mieste v obci.

[ čítaj viac ]