•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 14.09.2021

V súlade s § 2 ods. 2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam týmto  17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa uskutoční dňa         17. septembra 2021  o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

     

  NÁVRH  PROGRAMU

  1. Otvorenie zasadnutia

vykoná: Ľudovít Húdik, starosta obce

  1. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

určí: Ľudovít Húdik, starosta obce

volia: poslanci OZ

  1. Schválenie programu 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

4.     Návrh na vstup obce do „Združenia obcí  Tekov juh – Meridian „

  1. Záver

                                                                                                                                                     Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                                                        starosta obce

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Zber triedeného odpadu - 14.januára 2022

Zbierať budeme plasty, tetrapaky a kovové obaly. Nezabudnite si určený deň včas ráno vyložiť vrecia pred svoje brány.

[ čítaj viac ]

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial , dňa 7.12.2021 o 17:00 hod.

[ čítaj viac ]

Rozsah hodnotenia "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027"

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 9.11.2021 so začiatkom o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.

[ čítaj viac ]