•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

 18.10.2021

V súlade s § 2 ods. 2) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam týmto  17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa uskutoční dňa   22. októbra 2021 so začiatkom  o 18.00 hod. v kancelárii starostu obce.

  NÁVRH  PROGRAMU

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľa zápisnice
  3. Schválenie programu 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial
  4. Určenie zástupcov obce v „Združení obcí  Tekov juh – Meridian „
  5. Záver

                                                                                                                                                     Ľudovít   H ú d i k

                                                                                                                                                        starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial , dňa 7.12.2021 o 17:00 hod.

[ čítaj viac ]

Rozsah hodnotenia "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027"

[ čítaj viac ]

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Horný Pial

ktoré sa bude konať dňa 9.11.2021 so začiatkom o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.

[ čítaj viac ]

Oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk - Vojtech Kucsera

[ čítaj viac ]

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

sa bude konať dňa 22. októbra 2021 so začiatkom o 18:00 hod.

[ čítaj viac ]