•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Facebook

Youtube

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality a oznamy

Ako v domácnosti znížiť spotrebu energie a závislosť od fosílnych palív

 07.10.2022

Hoci významnú časť energie ušetríte finančne nákladnejšími opatreniami, ako je výmena okien a zateplenie, zaujímavé úspory viete dosiahnuť aj šetrnejším správaním a opatreniami s menšími nákladmi. Pripravili sme prehľad 50 základných odporúčaní. Pri všetkých platia tieto zásady:

Najlacnejšia energia je tá, ktorú netreba vyrobiť. Preto sa v prvom rade snažme energiou neplytvať. Obnoviteľné zdroje neznižujú spotrebu energie, pomáhajú znižovať náklady na energiu a závislosť na fosílnych palivách.

Ak vás zaujíma, ako môžete ušetriť energiu, kontaktujte naše poradenské centrá ŽIŤ ENERGIOU. Odborní konzultanti SIEA vám ochotne bezplatne poradia, čo konkrétne môžete pre zníženie spotreby a nákladov na energiu urobiť vo vašej domácnosti a aké technológie alebo ich kombinácie vám pritom poslúžia. Sme vám k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline  a v Košiciach a na bezplatnej linke 0800 199 399.
 

Užitočné rady si môžete prečítať na stránke Ministerstva hospodárstva SR po klinutí na tento link:https://www.mhsr.sk/setrime 

Aktuality / Ako v domácnosti znížiť spotrebu energie a závislosť

Aktuality / Ako v domácnosti znížiť spotrebu energie a závislosť

1 2
Viac informácií o aplikácii MIDSODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Elektronické služby obce

Návštevnosť

Novinky

Návrh rozpočtu hospodárenia Obce Horný Pial na obdobie rokov 2023 - 2025

Návrh viacročného rozpočtu obce bol zverejnený na CUET, na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 27.11.2022. Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota na pripomienkovacie konanie k návrhu rozpočtu v súlade s § 9 ods. 2 v nadväznosti na § 6 ods. 4 až 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, t.j. do 7.12.2022.

[ čítaj viac ]

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial

Starosta obce Horný Pial zvolávam týmto ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, ktoré sa uskutoční dňa: 22. novembra 2022 so začiatkom o 17:30 hod. V rokovacej miestnosti Obecného úradu v Hornom Piale....

[ čítaj viac ]

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horný Pial na 1. polrok 2023

Podľa § 18f, ods. 1, písm. b) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

[ čítaj viac ]

REFERENDUM 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

[ čítaj viac ]

Výsledky volieb do Nitrianskeho samosprávneho kraja 2022

volebná komisia Nitrianskeho samosprávneho kraja Vám v súlade s ustanovením § 158 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje výsledky volieb poslancov zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja a výsledky volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

[ čítaj viac ]

1 2 3 4