SlovenskýSlovenskýEnglish

Kultúra

Hodová tanečná zábava 10. september 2016

Ako každoročne, tak aj tento rok sa konala tradičná hodová tanečná zábava v miestnom Kultúrnom dome. Hudbu a rezký tanečný krok zabezpečila hudobná skupina Rikkoňovcov. To, že v našej obci sa ľudia vedia dobre zabavi, vidieť aj na fotografiách v galérii.

Stavanie mája 2015

Máj je mladý stromček, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva jari na zimou. často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne; miestami sa tiež obliekali do ženských šiat alebo sa na ne vešali malé bábky.

Neskôr pôvodný význam májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať máje existuje v mnohých krajiných dodnes. Na Slovensku napríklad máje stavajú ako okresané a ovenčené stromy mládenci pred 1. májom pred tie domy, kde je vydaja súca dievka/ich milenka, inokedy sa stavia len jeden ústredný máj pre obec a podobne. Väčšinou ide o celý strom, ktorý je zbavený vetiev a kôry; iba horná časť sa ponecháva s vetvami.

Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu májov. A tak sa mládenci z našej obce v predvečer prvého mája rozhodli, že tradície patria k dedinskému životu a treba ich zachovávať. Spoločnými silami sa za sprievodu spievajúcich žien, malých ratolestí i našich spoluobčanov mohlo stavanie mája začať. A hoci sa táto slávnosť v našej obci organizovala po prvýkrát, zožala veľký úspech a tak dúfajme, že dedinskí mládenci nestratia nadšenie a v Hornom Piale budeme stavať máje každý rok.

Mikuláš prišiel aj do Horného Pialu a obdaroval deti v celej dedine

Veľkému záujmu sa v našej obci  tomuto dňu dostáva zo strany  našich najmenších a čoraz viac aj zo strany rodičov a starých rodičov. Preto je tento pred-mikulášsky večer  nás každoročne veľmi očakávaný až do samého zotmenia. Potom už nastáva tá správna atmosféra  a náš Mikuláš so sprievodom čertov a anjela sa vydáva na svoju cestu krížom krážom celou dedinou. Za doprovodu vianočných piesní a melódií obdarúva všetky deti našej obce. Aby Mikulášsky sprievod neobišiel na sucho, dostáva sa aj jemu pohostenia zo strany rodičov najmenších. Takto spolu prežívame radosť z tohto dňa - mladí aj starší a tešíme sa spolu na budúcoročného Mikuláša.

Po roku sme sa znovu stretli

V tomto predvianočnom období, 16. novembra v miestnom kultúrnom dome  sa opäť zišli zástupcovia obce s našimi drahým i seniormi, aby im mohli vyjadriť úctu a vďaku za všetko, čím nás počas svojho života obdarúvajú.

V úvodnom príhovore sa starosta obce poďakoval všetkým, ktorí prijali pozvanie na toto slávnostné posedenie. Privítal a uviedol spevácku skupinu Lipka z Tehly ako aj speváka a hudobníka Paľka Nagyiho z Nového Tekova, ktorý sa celý čas staral o dobrú náladu a zábavu. Krásna zmes básní dotvorila čaro tohto milého stretnutia. Počas citlivej piesne mamám aj otcom sa v očiach zaligotali aj slzičky. Raz darmo, roky neoklameš a city tiež nie. O občerstvenie sa postarali ženy z miestneho spolku žien. Pri poháriku vínka a hŕbe spomienok na roky mladosti za doprovodu Paliho Nagyiho zábava frčala do večera... lebo veď dobrí ľudia si vždy majú čo povedať a tí skôr narodení majú v hlave hotové romány. Rozlúčili sme sa so slovami, že takto o rok sa stretneme zas.

Halloveenska party v Pube u Terky

Halloween je v súčasnosti na Slovensku novým, ešte stále sa udomácňujúcim sviatkom.

Halloween je považovaný za prvok importovaný zo zahraničia, konkrétne z USA. Býva spájaný aj so starším, pôvodne keltským sviatkom na prelome starého a nového roka, pripadajúcim na prelom októbra a novembra, ktorého súčasťou bola spomienka na mŕtvych. S ním súvisia oslavy predvečera Sviatku všetkých svätých a v tejto podobe bol sviatok prinesený írskymi emigrantmi do USA.

To, že Halloween sa slávi už aj na Slovensku, je prejavom pôsobenia globalizácie. Šírenie informácií o spôsoboch prežívania Halloweenu aj o sviatku samotnom súvisí na Slovensku predovšetkým so zmenami po roku 1989. Tieto informácie začali na Slovensko prenikať cez médiá a dostávali sa k nám aj vďaka zvýšeniu mobility obyvateľov.

Naši mládežníci v ničom nezaostávajú za ostatnou Európou a Amerikou a tak po prvý krát sa obliekli do strašidelných masiek a v bujarej nálade v Pube u Terky oslávili tento sviatok.  Veríme že v budúcnosti sa k nim pridajú aj ostatní a stane sa tradíciou aj v našej obci.

Veselý deň detí

V sobotu dňa 1. júna 2013 dopoludnia už od 11:00 hodiny sa začali na miestnom futbalovom ihrisku schádzať deti všetkých vekových kategórií, rozradostené a plné očakávania. Po niekoľkodňových dažďoch sa počasie aspoň dopoludnia umúdrilo, a tak nič nestálo v ceste príjemne strávenému dňu. Prišli aj rodičia a starí rodičia povzbudiť svoje ratolesti v súťažení v rôznych disciplínach.

Podujatie sa začalo príhovorom starostu obce p. Ľ.Húdika, ktorý všetkých veľmi srdečne privítal. Na úvod sa deti v sprievode rodičov rozcvičili.  ani  starí rodičia sa nehanbili  rozhýbať svoje kosti. Nasledovali rôzne pohybové hry. Prvou disciplínou bol beh na 20 metrov. Víťazkou v kategórii menších sa stala Peťka Adamcová, v kategórii väčších detí Paťko Levák. Veľmi atraktívnou disciplínou sa stal prekážkový beh na 20 metrov, pričom deti v ruke museli držať lyžicu so surovým vajíčkom. Deti boli veľmi šikovné, ani jednému sa vajíčko nerozbilo. Víťazom tejto disciplíny sa stal Paťko Levák. Do prekážkového behu s fúrikom sa zapojili aj rodičia, pričom do fúrikov si posadili svoje deti. Najrýchlejším oteckom sa stal  p. Norbert Szántó so svojim synom Norbikom. Obrovský úspech zožala disciplína skákanie vo vreci. Deti si to veľmi užili. Najdlhšie a najrýchlejšie skoky za víťazstvom dával Kristiánko Bukai. Počas prestávky sa deti občerstvili, pochutili na guláši a pomaškrtili na chutných koláčoch. Asi najviac zábavy si deti aj rodičia užili pri súťaži v jedení koláča, ktorého sa nemohli rukami dotknúť. Lekvárový koláč sa najrýchlejšie stratil z taniera p. Liane Slámovej a jej dcérke Lianke. Víťazkou v hádzaní loptičky do „indiánskeho terča“ sa stala opäť Lianka Slámová. Špeciálne pre dievčatá organizátori vymysleli stoličkový tanec. Všetky dievčatá boli veľmi šikovné, no prvenstvo si odniesla Evelinka Horváthová. Špecialitou pre chlapcov bolo kopanie jedenástok, kedy sa do bránky postavil p. starosta. Chlapci sa nedali zahanbiť, no víťazom sa mohol stať iba jeden, a to Robko Vávra.  Veľkým prekvapením pre deti bol príchod poníka s vozom. Na chvíľu však nadšenie prerušil lejak... čo už,  počasiu nerozkážeš. Na šťastie sa rýchlo vyčasilo a deti sa dočkali aj vytúženej opekačky špekačiek.

Sledovať radosť detí z rozdaných sladkostí a získaných výhier a cien, bolo pre nás organizátorov najväčším ocenením. Veríme že na  tento deň budú detváky dlho spomínať, teda minimálne do tých najbližších osláv MDD. Starosta obce vyslovuje vďaku poslancom obecného zastupiteľstva, aj ich rodinným príslušníkom, ktorí pri organizovaní podujatia  aktívne pomáhali.

Fantastická nálada na plese

V sobotu 9. februára 2013 sa konal už tretí ples starostu obce Horný Pial. Záujem o účasť bol obrovský, o čom sa presvedčili mnohí záujemcovia, nakoľko vstupenky boli už dva týždne vopred vypredané.

Po úvodnom privítaní hostí ples otvoril prípitkom starosta obce p. Ľudovít Húdik.  Medzi vzácnymi hosťami nechýbali ani p. farár M.Švancár, riaditeľka ZŠ v Dolnom Piale p. Drienovská s manželom, pán MUDr. Ladislav Valach s manželkou ako aj   starosta obce Iňa p. Rosipal s manželkou. Otvorenie plesu prišla spríjemniť spevácka skupina Lipka z Tehly svojimi krásnymi piesňami. Atmosféru dedinského plesu dotvárala typická vidiecka zabíjačková večera. Po dobrej večeri a občerstvení sa mohli prítomní zabávať a tancovať až do rána skorého. Šikovní tanečníci povykrúcali svoje partnerky do sýtosti, čoho dôkazom boli ubolené nohy nežných polovičiek. V prestávkach muzikanta v sebe nezaprel p. Drienovský s Aďkou Frajkovou, brali husle a harmoniku a sálou sa ozýval spev a dobrá nálada. Ani sme sa nenazdali a už sa ťahala tombola s množstvom zaujímavých cien. Po tombole pokračovala zábava a tanec v sprievode hudobnej kapely Rikoňovcov. A že nálada bola naozaj výborná, o tom svedčí aj pripomienka hudobníkov, že ľahko sa hrá tam, kde je dobrá nálada. Zábava skončila v neskorých ranných hodinách s nádejou, že v dobrom zdraví sa stretneme aj o rok.

Touto cestou sa chcem poďakovať sponzorom za vecné dary do tomboly a ženám, ktoré sa postarali o výborné pohostenie a prípravu plesu.

Ľudovít Húdik, starosta obce