SlovenskýSlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Detail uradneho dokumenta
Názov Oznámenie termínu prerokovania POD NSK
Popis
Doplňujúce informácie Oznámenie termínu verejného prerokovania strategického dokumentu Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 2025 Autor dokumentov: Obec Horný Pial Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci): Obec Horný Pial Zverejnené do: 31.01.2024 Registratúrna značka: VQ1 Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ-H.Pial-24/2024
Dátum zverejnenia 17.01.2024
Prílohy cuet_spojeny_dokument29f5bd.pdf
cuet_spojeny_dokumentc1725c.pdf
cuet_spojeny_dokumentf8f153.pdf
cuet_spojeny_dokumentb5d8e7.pdf
cuet_spojeny_dokument87c48e.pdf
cuet_spojeny_dokument5e50cd.pdf
cuet_spojeny_dokument9df8e1.pdf
cuet_spojeny_dokument8ab99e.pdf
cuet_spojeny_dokument19c81c.pdf
cuet_spojeny_dokument2b1290.pdf
cuet_spojeny_dokument836d45.pdf
cuet_spojeny_dokument9b9b9f.pdf
cuet_spojeny_dokumentb2993b.pdf
cuet_spojeny_dokumentac68b2.pdf
cuet_spojeny_dokumentb9461b.pdf
cuet_spojeny_dokumentf6bde3.pdf
cuet_spojeny_dokumentfa1fee.pdf
cuet_spojeny_dokument788681.pdf
cuet_spojeny_dokumenta21747.pdf
cuet_spojeny_dokumentda576c.pdf
cuet_spojeny_dokument21064c.pdf
cuet_spojeny_dokument42abf3.pdf
cuet_spojeny_dokument0e732c.pdf
cuet_spojeny_dokumentfdccc4.pdf
cuet_spojeny_dokumentb0bb72.pdf
cuet_spojeny_dokumentcb88b8.pdf
cuet_spojeny_dokument7f83ff.pdf
cuet_spojeny_dokumentda3778.pdf
cuet_spojeny_dokument93d454.pdf
cuet_spojeny_dokumente2a44c.pdf
cuet_spojeny_dokumente18ef4.pdf
cuet_spojeny_dokumentd14f2a.pdf
cuet_spojeny_dokumenta7da48.pdf
cuet_spojeny_dokumentd8b9cf.pdf
cuet_spojeny_dokument015505.pdf
cuet_spojeny_dokument5329ee.pdf
cuet_spojeny_dokumente7c95a.pdf
cuet_spojeny_dokumentae4141.pdf
cuet_spojeny_dokument6c1c8c.pdf
cuet_spojeny_dokument715057.pdf
cuet_spojeny_dokument40f25a.pdf
cuet_spojeny_dokument927111.pdf
cuet_spojeny_dokumentd443fe.pdf
cuet_spojeny_dokument302872.pdf
cuet_spojeny_dokument3f65e5.pdf
cuet_spojeny_dokumente75ae1.pdf
cuet_spojeny_dokument22792b.pdf
cuet_spojeny_dokumenta09c87.pdf
cuet_spojeny_dokument15a005.pdf
cuet_spojeny_dokumentda3f16.pdf
cuet_spojeny_dokumenteb4903.pdf
cuet_spojeny_dokument02f659.pdf
cuet_spojeny_dokument93f43e.pdf
cuet_spojeny_dokument61ec83.pdf
cuet_spojeny_dokumentbe6ec1.pdf
cuet_spojeny_dokument3be639.pdf
cuet_spojeny_dokumentb822f4.pdf
cuet_spojeny_dokument9180fe.pdf
cuet_spojeny_dokument2783f5.pdf
cuet_spojeny_dokumentbf0bbb.pdf
cuet_spojeny_dokumentcf345a.pdf
cuet_spojeny_dokument5b60df.pdf
cuet_spojeny_dokumenteaf933.pdf
cuet_spojeny_dokumentf7b7d9.pdf
cuet_spojeny_dokumentf20e78.pdf
cuet_spojeny_dokument1a8b05.pdf
cuet_spojeny_dokument3b14a5.pdf
cuet_spojeny_dokument7afd07.pdf
cuet_spojeny_dokument6afc31.pdf
cuet_spojeny_dokument9ba7cb.pdf
cuet_spojeny_dokumentae1365.pdf
cuet_spojeny_dokument10d3eb.pdf
cuet_spojeny_dokument426083.pdf
cuet_spojeny_dokumentb730ad.pdf
cuet_spojeny_dokumentc28287.pdf
cuet_spojeny_dokument3e0c85.pdf
cuet_spojeny_dokumentd55d98.pdf
cuet_spojeny_dokumentcabea3.pdf
cuet_spojeny_dokumentb4ceed.pdf
cuet_spojeny_dokument9ef615.pdf
cuet_spojeny_dokument32a929.pdf
cuet_spojeny_dokumentf4682a.pdf
cuet_spojeny_dokument78b36d.pdf
cuet_spojeny_dokument9572fc.pdf
cuet_spojeny_dokumentc8c807.pdf
cuet_spojeny_dokument7ad7d7.pdf
cuet_spojeny_dokumentbc72da.pdf
cuet_spojeny_dokumentffa5f0.pdf
cuet_spojeny_dokument2670d5.pdf
cuet_spojeny_dokumentf7f6b1.pdf
cuet_spojeny_dokument7eb095.pdf
cuet_spojeny_dokumentecc5ca.pdf
cuet_spojeny_dokumentecf1ba.pdf
cuet_spojeny_dokumentddf08c.pdf
cuet_spojeny_dokument798419.pdf
cuet_spojeny_dokument090b3f.pdf
cuet_spojeny_dokument03398c.pdf
cuet_spojeny_dokumentfec114.pdf
cuet_spojeny_dokument26cb2d.pdf
cuet_spojeny_dokumentd2332e.pdf
cuet_spojeny_dokument0bf244.pdf
cuet_spojeny_dokumented331f.pdf
cuet_spojeny_dokument09db3b.pdf
cuet_spojeny_dokument63baf7.pdf
cuet_spojeny_dokumentdb81b8.pdf
cuet_spojeny_dokumentd4502c.pdf
cuet_spojeny_dokument514119.pdf
cuet_spojeny_dokument93b489.pdf
cuet_spojeny_dokument6eadc9.pdf
cuet_spojeny_dokumenta9ec68.pdf
cuet_spojeny_dokument032403.pdf
cuet_spojeny_dokument724504.pdf
cuet_spojeny_dokument763594.pdf
cuet_spojeny_dokument0ecd6f.pdf
cuet_spojeny_dokument6587e1.pdf
cuet_spojeny_dokument5c2435.pdf
cuet_spojeny_dokumentaa2a0f.pdf
cuet_spojeny_dokument682984.pdf
cuet_spojeny_dokument4b97a2.pdf
cuet_spojeny_dokumentdb9895.pdf
cuet_spojeny_dokument807468.pdf
cuet_spojeny_dokumentb72119.pdf
cuet_spojeny_dokumentd5516c.pdf
cuet_spojeny_dokumentc388dc.pdf
cuet_spojeny_dokumentd68bb6.pdf
cuet_spojeny_dokumentf386af.pdf
cuet_spojeny_dokument456e97.pdf
cuet_spojeny_dokument2e955d.pdf
cuet_spojeny_dokument2167cf.pdf
cuet_spojeny_dokumente5e354.pdf
cuet_spojeny_dokumentf74112.pdf
cuet_spojeny_dokument457d10.pdf
cuet_spojeny_dokument00052e.pdf
cuet_spojeny_dokumentd6d8a2.pdf
cuet_spojeny_dokument9e4ea7.pdf
cuet_spojeny_dokument3c1c72.pdf
cuet_spojeny_dokument42e781.pdf
cuet_spojeny_dokumentc7cdaa.pdf
cuet_spojeny_dokument5a1657.pdf
cuet_spojeny_dokument11d1dc.pdf
cuet_spojeny_dokument4c3688.pdf
cuet_spojeny_dokumentbd7f1a.pdf
cuet_spojeny_dokument4da8c7.pdf
cuet_spojeny_dokument80e60f.pdf
cuet_spojeny_dokumenta8f36c.pdf
cuet_spojeny_dokument397a13.pdf
cuet_spojeny_dokumentb475ed.pdf
cuet_spojeny_dokument6badf8.pdf
cuet_spojeny_dokument331366.pdf
cuet_spojeny_dokument625f9f.pdf
cuet_spojeny_dokumente18da6.pdf
cuet_spojeny_dokument57cd92.pdf
cuet_spojeny_dokumentb7755f.pdf
cuet_spojeny_dokumenta4ec0d.pdf
cuet_spojeny_dokument997026.pdf
cuet_spojeny_dokument8a3b86.pdf
cuet_spojeny_dokument26a5f4.pdf
cuet_spojeny_dokument8da695.pdf
cuet_spojeny_dokument7d8df5.pdf
cuet_spojeny_dokument1149b8.pdf
cuet_spojeny_dokument5f8ea7.pdf
cuet_spojeny_dokumentf72503.pdf
cuet_spojeny_dokumentcd304a.pdf
cuet_spojeny_dokument0cda0d.pdf
cuet_spojeny_dokument7dbc5c.pdf
cuet_spojeny_dokument94183f.pdf
cuet_spojeny_dokument3d27d9.pdf
cuet_spojeny_dokumente25281.pdf
cuet_spojeny_dokument239296.pdf
cuet_spojeny_dokument768b76.pdf
cuet_spojeny_dokumenta38573.pdf
cuet_spojeny_dokumentf13a6d.pdf
cuet_spojeny_dokument453066.pdf
cuet_spojeny_dokumentda7a4a.pdf
cuet_spojeny_dokument4db6e1.pdf
cuet_spojeny_dokument6d795e.pdf
cuet_spojeny_dokument6eb0bd.pdf
cuet_spojeny_dokumentf1a028.pdf
cuet_spojeny_dokument44c543.pdf
cuet_spojeny_dokument1c3396.pdf
cuet_spojeny_dokument070773.pdf
cuet_spojeny_dokument957624.pdf
cuet_spojeny_dokument38311b.pdf
cuet_spojeny_dokument8c3c92.pdf
cuet_spojeny_dokumentdc7ca9.pdf
cuet_spojeny_dokumentd02de0.pdf
cuet_spojeny_dokumentaa3ff6.pdf
cuet_spojeny_dokument2e7b69.pdf
cuet_spojeny_dokumentfca10e.pdf
cuet_spojeny_dokumentea0b99.pdf
cuet_spojeny_dokumentb4ecd5.pdf
cuet_spojeny_dokumente9491d.pdf
cuet_spojeny_dokumentbc2f89.pdf
cuet_spojeny_dokument9aa6d2.pdf
cuet_spojeny_dokumentc682b6.pdf
cuet_spojeny_dokument4011b9.pdf
cuet_spojeny_dokument3b5755.pdf
cuet_spojeny_dokument2476c4.pdf
cuet_spojeny_dokument82c4f6.pdf
cuet_spojeny_dokumentda6162.pdf
cuet_spojeny_dokumentf8ca66.pdf
cuet_spojeny_dokument6bce01.pdf
cuet_spojeny_dokument809924.pdf
cuet_spojeny_dokumente71e46.pdf
cuet_spojeny_dokumenteaf3b1.pdf
cuet_spojeny_dokumentf26703.pdf
cuet_spojeny_dokument66f3db.pdf
cuet_spojeny_dokument2d8664.pdf
cuet_spojeny_dokument930556.pdf
cuet_spojeny_dokumentf71243.pdf
cuet_spojeny_dokumentec275d.pdf
cuet_spojeny_dokumenta991fe.pdf
cuet_spojeny_dokument9d8287.pdf
cuet_spojeny_dokument49cefe.pdf
cuet_spojeny_dokumentda4024.pdf
spojeny_dokumentcf4d2e.pdf
spojeny_dokument1feb88.pdf
spojeny_dokument495929.pdf
spojeny_dokumentf65d69.pdf
spojeny_dokument5ba4ff.pdf
spojeny_dokumentc9620c.pdf
spojeny_dokument76f916.pdf
spojeny_dokument6a0b28.pdf
spojeny_dokument6d6dfe.pdf
spojeny_dokumenta664d4.pdf
spojeny_dokumentf55d77.pdf
spojeny_dokument12f1a9.pdf
spojeny_dokument0fd92c.pdf
spojeny_dokumentce0ec7.pdf
spojeny_dokumentc2f93a.pdf
spojeny_dokumentc62c00.pdf
spojeny_dokument6c9f77.pdf
spojeny_dokument569bd6.pdf
spojeny_dokument7df158.pdf
spojeny_dokument4513f3.pdf
spojeny_dokumentc6a805.pdf
spojeny_dokument3fcf00.pdf
spojeny_dokument3401ba.pdf
spojeny_dokument4400fa.pdf
spojeny_dokument6dd783.pdf
spojeny_dokumenta9cf71.pdf
spojeny_dokumentbdc2e0.pdf
spojeny_dokument0a4da2.pdf
spojeny_dokument640e88.pdf
spojeny_dokument93be58.pdf
spojeny_dokumentea243e.pdf
spojeny_dokument465f7e.pdf
spojeny_dokument890ca0.pdf
spojeny_dokument2aebcb.pdf
spojeny_dokumentdcc9df.pdf
spojeny_dokumentc4ef57.pdf
spojeny_dokument3c513b.pdf
spojeny_dokumentb2bb3b.pdf
spojeny_dokumenta7f29b.pdf
spojeny_dokumentdde9d6.pdf
spojeny_dokument228c08.pdf
spojeny_dokument1ee6e9.pdf
spojeny_dokument84e8a3.pdf
spojeny_dokument3a3b3b.pdf
spojeny_dokumentde88fd.pdf
spojeny_dokument014295.pdf
spojeny_dokumenta0912e.pdf
spojeny_dokumentccf247.pdf
spojeny_dokumentc1d7f0.pdf
spojeny_dokument65ec7e.pdf
spojeny_dokument926da0.pdf
spojeny_dokument056629.pdf
spojeny_dokument62a64d.pdf
spojeny_dokument1cfdaa.pdf
spojeny_dokument0dfa90.pdf
spojeny_dokumentadf8e9.pdf
spojeny_dokument7b7ceb.pdf
spojeny_dokument904685.pdf
spojeny_dokument591da5.pdf
spojeny_dokument0dbe31.pdf
spojeny_dokumented7e15.pdf
spojeny_dokumentcbb792.pdf
spojeny_dokument1d3858.pdf
spojeny_dokument7b49b9.pdf
spojeny_dokumentd68c86.pdf
spojeny_dokument3a1f17.pdf
spojeny_dokumentd60fdf.pdf
spojeny_dokument2a44f2.pdf
spojeny_dokument60d155.pdf
spojeny_dokumentaa06bd.pdf
spojeny_dokumentd21cd8.pdf
spojeny_dokument0fb9cd.pdf
spojeny_dokument5ee360.pdf
spojeny_dokument81a203.pdf
spojeny_dokument758aeb.pdf
spojeny_dokument7d5b2b.pdf
spojeny_dokument7dece6.pdf
spojeny_dokument8dd273.pdf
spojeny_dokument01e6bd.pdf
spojeny_dokument6171a6.pdf
spojeny_dokumentb7fdbd.pdf
spojeny_dokument2ae750.pdf
spojeny_dokument7d8beb.pdf
spojeny_dokument1c1991.pdf
spojeny_dokument7b208c.pdf
spojeny_dokument6d5b83.pdf
spojeny_dokumentfd5a2f.pdf
spojeny_dokumentc7ba4e.pdf
spojeny_dokument41cde3.pdf
spojeny_dokument232710.pdf
spojeny_dokument7c74ee.pdf
spojeny_dokumentac4120.pdf
spojeny_dokument1924c5.pdf
spojeny_dokument282aa6.pdf
spojeny_dokumentf04505.pdf
spojeny_dokumentc22a99.pdf
spojeny_dokument7ed836.pdf
spojeny_dokumente1e640.pdf
spojeny_dokument00bf94.pdf
spojeny_dokument2ef465.pdf
spojeny_dokument6a1089.pdf
spojeny_dokumentadb58a.pdf
spojeny_dokument1a9cf4.pdf
spojeny_dokument124f1b.pdf
spojeny_dokumentd7a648.pdf
spojeny_dokument253eaa.pdf
spojeny_dokument93ef15.pdf
spojeny_dokument649511.pdf
spojeny_dokument80fed7.pdf
spojeny_dokument94588c.pdf
spojeny_dokumentb0f872.pdf
spojeny_dokumentdbd47c.pdf
spojeny_dokument4906b1.pdf
spojeny_dokumentf14a30.pdf
spojeny_dokument84823c.pdf
spojeny_dokument33270a.pdf
spojeny_dokumentf755ea.pdf
spojeny_dokument35e037.pdf
spojeny_dokument32b58b.pdf
spojeny_dokumentf2d0b2.pdf
spojeny_dokument7a49ee.pdf
spojeny_dokument1c35f6.pdf
spojeny_dokument110c26.pdf
spojeny_dokument8255d6.pdf
spojeny_dokument5f760e.pdf
spojeny_dokumentf3ce8e.pdf
spojeny_dokumenta9fb43.pdf
spojeny_dokumentfd76bc.pdf
spojeny_dokument2ac3b3.pdf
spojeny_dokumentb30299.pdf
spojeny_dokumentdde815.pdf
spojeny_dokument8eb88d.pdf
spojeny_dokument384e05.pdf
spojeny_dokument15864e.pdf
Generované portálom Uradne.sk