SlovenskýSlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Detail uradneho dokumenta
Názov Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nit
Popis
Doplňujúce informácie Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program na zlepsenie kvality ovzdusia pre zonu nitriansky kraj Uvedený strategický dokument podlieha posudzovaniu podľa zákona. Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín. Autor dokumentov: Obec Horný Pial Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci): Obec Horný Pial Zverejnené do: 01.03.2024 Registratúrna značka: VQ1 Číslo registratúrneho záznamu: OcÚ-H.Pial-91/2024
Dátum zverejnenia 15.02.2024
Prílohy nr_kraj_-oznamenie_o_strategickom_dokumente_pzko.pdf
Generované portálom Uradne.sk