SlovenskýSlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Detail uradneho dokumenta
Názov Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly prevodov majetku obce za rok 2023
Popis
Doplňujúce informácie

V súlade s § 18f ods. 1 písmeno i) zákona o nahkladaní s majetkom obcí,  sa hlavnému kontrolórovi obce uložila povinnosť vykonať za predchádzajúci kalendárny rok kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 €, a to do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka; obec zverejní výsledky tejto kontroly do 30 dní po predložení správy o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené.

Dátum zverejnenia 20.02.2024
Prílohy kontrola_prevodov_nehnutelneho_majetku_horny_pial_2023.pdf
Generované portálom Uradne.sk