SlovenskýSlovenskýEnglish

Revitalizácia zelene pred OU v Hornom Piale

 05.12.2023

Obecný úrad v Hornom Piale realizoval projekt Revitalizácie verejnej zelene pred budovou obecného úradu s finančnou podporou  Nitrianskeho samosprávneho kraja v sume 5 000 Eur.Projekt ešte nie ukončený, ďalšie úpravy budú vykonané na jar budúceho roka z vlastných finančných prostriedkov.


Zoznam aktualít: