SlovenskýSlovenskýEnglish

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 22.04.2024

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,  OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V LEVICIACH   ____________________________________________________________________

 

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach v súlade s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

O D V O L Á V A   

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

v celom katastrálnom území okresu LEVICE dňom 22. 04. 2024 od 08:30 hod.

 

                                                                                                             

 

 

                                                                                                             pplk. Ing. Miroslav Rapčan v.r. riaditeľ


Zoznam aktualít: