SlovenskýSlovenskýEnglish

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

 22.11.2022

V súlade s § 11 ods.4 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách zverejňujeme toto oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľností nachádzajúcich sa kat.úz. obce Horný Pial .


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >