SlovenskýSlovenskýEnglish

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horný Pial č. 1/2023 o dani z nehnuteľností a dani za psa

 14.12.2022

účinnosť nadobudne 1.1.2023


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >