SlovenskýSlovenskýEnglish

Oznámenie o pristavení veľkokapacitného kontajnera na zber objemného odpadu- 27.-29.10.2023

 23.10.2023

 

     Pravidelný zber veľkoobjemového odpadu z domácností sa uskutoční v dňoch od 27. - 29. októbra 2023. Kontajner bude pristavený pri budove obecného úradu v Hornom Piale, kde budeme môcť odpad odovzdať. Prosíme, rešpektujte pokyny a usmernenia obsluhy.

     Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Objemný odpad možno v určených termínoch vysýpať do určených veľkokapacitných kontajnerov (ďalej sa uvádza len skratka VOK).

  • Objemný odpad sa odovzdáva rozobraný na základné časti.
  • Objemný odpad a drobný stavebný odpad NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA BEŽNÝ ODPAD. Sú to komunálne odpady, hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, opotrebované pneumatiky, (ak sú súčasťou KO) a podobne. môže ísť o odpad pod katalógovým číslom 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, atď..
  • Patrí sem: nábytok, kuchynské linky, police, stoly, stoličky, kreslá, gauče, lavice, okná, umývadlá, toalety, radiátory, koberce, linoleá, bojlery, vane a podobne.
  • Nepatrí sem: znečistený veľkoobjemový odpad ani odpad s obsahom škodlivín: elektroodpad z domácnosti ako napríklad práčky, chladničky, drobné elektrospotrebiče, počítače, tlačiarne, rozhlasové a televízne prijímače, svietidlá, žiarivky, výbojky, kyseliny, rozpúšťadlá, farby, batérie, akumulátory, oleje a tuky, pneumatiky.

Zoznam aktualít: