SlovenskýSlovenskýEnglish

Oznámenie o pristavení veľkokapacitného kontajnera na zber objemného odpadu

 16.03.2023

Pravidelný zber veľkoobjemového odpadu z domácností sa uskutoční v dňoch od 24. - 26. marca 2023

     Pravidelný zber veľkoobjemového odpadu z domácností sa uskutoční v dňoch od 24. - 26. marca 2023. Kontajner bude pristavený pri budove obecného úradu v Hornom Piale, kde budeme môcť odpad odovzdať. Prosíme,  rešpektujte pokyny a usmernenia obsluhy. 
    Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Objemný odpad možno v určených termínoch vysýpať do určených veľkokapacitných kontajnerov (ďalej sa uvádza len skratka VOK). 
     Objemný odpad sa odovzdáva rozobraný na základné časti. 
     Objemný odpad a drobný stavebný odpad NEPATRIA DO KONTAJNEROV NA BEŽNÝ ODPAD. Sú to komunálne odpady, hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, opotrebované pneumatiky, (ak sú súčasťou KO) a podobne. môže ísť o odpad pod katalógovým číslom 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 28, 20 01 29, atď..
Patrí sem: nábytok, kuchynské linky, police, stoly, stoličky, kreslá, gauče, lavice, okná, umývadlá, toalety, radiátory, koberce, linoleá, bojlery, vane a podobne. 
Nepatrí sem: znečistený veľkoobjemový odpad ani odpad s obsahom škodlivín: elektroodpad z domácnosti ako napríklad práčky, chladničky, drobné elektrospotrebiče, počítače, tlačiarne, rozhlasové a televízne prijímače, svietidlá, žiarivky, výbojky, kyseliny, rozpúšťadlá, farby, batérie, akumulátory, oleje a tuky, pneumatiky.
     Elektroodpad a nebezpečný odpad sa bude zbierať v inom termíne, o ktorom budeme včas informovať.

Zoznam aktualít: