SlovenskýSlovenskýEnglish

Upozornenie pre daňovníkov

 16.01.2024

Touto cesto vyzývame občanov, ktorí ku koncu minulého roka majú voči obci na miestnych daniach alebo poplatku za odpady nedoplatok, aby čo najskôr svoje dlhy vyrovnali.

Súčasne dávame do pozornosti občanom povinnosť podať daňové priznanie  obecnému úradu, k dani z nehnuteľností a k dani za psa do konca januára. Podať daňové priznanie majú tí daňovníci, ktorým vznikla povinnosť platenia domovej dane a dane za pozemky z dôvodu nadobudnutia nehnuteľností kúpou, dedičstvom alebo darovaním. Podať čiastkové daňové priznanie majú povinnosť daňovníci aj z dôvodu vydania stavebného povolenia alebo kolaudácie stavby. Rovnako podávajú daňové priznanie k zániku daňovej povinnosti tí daňovníci, ktorí nehnuteľnosti predali, alebo darovali. Rovnaké povinnosti sa týkajú občanov, ktorí nadobudli psa staršieho ako 6 mesiacov, alebo u ktorých držba psa v minulom roku zanikla. Daňové úľavy z titulu zdravotne ťažkého postihnutia si môžete uplatniť do konca januára.

 


Zoznam aktualít: