SlovenskýSlovenskýEnglish

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov obce Horný Pial

 12.04.2023

Obec Horný Pial ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2022 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (aj fyzické osoby – podnikatelia) 160 € a u právnickej osoby 1 600 €:

Obec Horný Pial ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2022 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby (aj fyzické osoby – podnikatelia) 160 € a u právnickej osoby 1 600 €:

  • Katarína Baranová, Horný Pial č. 89                              271,59 Eur
  • Pavol Vávra, Horný Pial č. 141                                         482,05  Eur
  • Peter Vávra, Horný Pial č. 141                                          168,01  Eur
  • Štefan Bogdán, Horný Pial č. 33                                     676,80  Eur
  • Marian Kopp, Horný Pial č. 12                                         298,81  Eur

Zoznam aktualít: